Lệ Thủy: Quán triệt Chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  • 16:49 | Thứ Năm, 23/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23-9, Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. 
Các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu học tập Chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu học tập Chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khoá về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Chuyên đề 2021. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính trị-xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chuyên đề toàn khóa; bám sát nội dung kết luận, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để cụ thể hóa thành văn bản nhằm triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mỗi cán bộ phải đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Xuân Vương
 
 
 

tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu không thu phí, trục lợi trong tiêm vaccine phòng COVID-19

(QBĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện 6746/CĐ-VPCP truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Ngày 22-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1575 QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Ban hành Quy định về chức năng, quyền hạn của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).