.

Sự khác nhau giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

.
14:32, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)
Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong những thời điểm khác nhau.
Các Chỉ thị 15 (ban hành ngày 27-3-2020), Chỉ thị 16 (ban hành ngày 31-3-2020) và Chỉ thị 19 (ban hành ngày 24-4-2020), đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong những thời điểm khác nhau.
 
Theo Vietnam+
 
,