Quảng Bình: Sáng tạo và đột phá trong công tác cán bộ

  • 17:08 | Thứ Bảy, 10/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc,” “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, thời gian qua, Quảng Bình luôn quan tâm chú trọng công tác cán bộ.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã ban hành Chương trình hành động số 04-Ctr/TU, ngày 9-12-2020 về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 (CTHĐ số 04). Quá trình thực hiện CTHĐ số 04 có nhiều nội dung đổi mới, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
 
 
Bài 1: Đổi mới quy trình, tạo đột phá và cơ hội
 
Nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu nhiều bước tiến trong công tác cán bộ, trong đó có việc thí điểm thi tuyển và khảo sát nhân sự, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 12-3-2021 ra đời với những nét đổi mới nổi bật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và hoàn thiện quy trình bổ nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả CTHĐ số 04 về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Với mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của tỉnh, Đề án số 02-ĐA/TU gồm các nội dung: khảo sát nhân sự trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thông qua báo cáo CTHĐ trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.
 
Trong đó, việc cán bộ thực hiện báo cáo nội dung CTHĐ đã được triển khai và tạo hiệu ứng tích cực cả về phía cán bộ tham gia báo cáo và sự nắm bắt, phản hồi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Đối tượng tham gia báo cáo CTHĐ là tất cả nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử sau khi hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm, ứng cử lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
Tính đến tháng 6-2021, toàn tỉnh có 18 đồng chí cán bộ tham gia báo cáo CTHĐ trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi bổ nhiệm. Nội dung CTHĐ của các ứng cử viên được chuẩn bị chu đáo, thể hiện được năng lực, sự sâu sát, khoa học, có các kế hoạch, giải pháp phát triển địa phương, đơn vị…
 
Sau khi các ứng cử viên trình bày CTHĐ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu các câu hỏi nhằm đánh giá năng lực, xem xét các nội dung CTHĐ của ứng cử viên. Nội dung các câu hỏi đã bám sát vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn ngành, địa phương của các cán bộ được đề nghị bổ nhiệm, ứng cử.
 
Trên cơ sở nội dung trả lời của các ứng cử viên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp ý, bổ sung, hoàn thiện CTHĐ và những nội dung trả lời của ứng cử viên.
 
Chị Phan Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình, 1 trong số 18 cán bộ tham gia báo cáo CTHĐ trước khi bổ nhiệm, chia sẻ: "Báo cáo CTHĐ là một nội dung rất mới mà tôi và một số đồng chí cán bộ được bổ nhiệm trong năm 2021 được tham gia. Với những nội dung yêu cầu của CTHĐ, cá nhân tôi đã xây dựng định hướng nhiệm vụ của mình bảo đảm cho một giai đoạn. Tôi cũng xem đây là cơ hội để có thể chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh những dự định, hướng đi của đơn vị, trong đó có vai trò của cá nhân mình trên cương vị mới nếu được bổ nhiệm. Còn đối với các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia báo cáo CTHĐ trước khi bổ nhiệm, tôi cho rằng đây là căn cứ quan trọng để qua đó có thể theo dõi, đánh giá năng lực và kết quả thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ!".
 
Trao đổi về những hiệu quả của việc các ứng cử viên báo cáo CTHĐ trước khi bổ nhiệm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm khẳng định: Báo cáo CTHĐ được xem như một nội dung cam kết của cán bộ trước khi được bổ nhiệm. Cán bộ báo cáo CTHĐ sẽ có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về nhiệm vụ, chức trách sắp tới; dự kiến những việc sẽ làm, chủ động tiếp cận nhanh với công việc và đầu tư, suy nghĩ những giải pháp toàn diện nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác.
 
Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ có sự theo dõi, giám sát việc cam kết thực hiện CTHĐ của cán bộ, đánh giá toàn diện hơn về cán bộ trước khi bổ nhiệm; có thêm thông tin về định hướng và nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của địa phương, đơn vị và phát huy vai trò của cán bộ sau khi được bổ nhiệm.
 
Việc thực hiện báo cáo CTHĐ trước khi bổ nhiệm hiện được triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh, hiện các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã và đang triển khai nội dung này, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.
Sau gần nửa năm triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU với 18 cán bộ tham gia trình bày CTHĐ trước khi bổ nhiệm, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Các cán bộ sau khi được bổ nhiệm đã từng bước khẳng định năng lực, trình độ của mình, đặc biệt CTHĐ được triển khai vào thực tế hoạt động, đã tạo sự thuận lợi và khoa học trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
 
Đồng chí Lê Công Toán, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch đánh giá cao sự sáng tạo và hiệu quả của Đề án số 02-ĐA/TU, đặc biệt là nội dung báo cáo CTHĐ. “Việc báo cáo CTHĐ không chỉ khẳng định năng lực cán bộ, mà còn giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm tình hình cụ thể hơn, từ đó, có các ý kiến, chỉ đạo để nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động của các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Các nội dung CTHĐ là cơ sở để theo dõi, đánh giá năng lực và lời hứa của cán bộ đối với Đảng bộ và nhân dân trên cương vị mới!”, đồng chí Lê Công Toán chia sẻ.
 
Trao đổi về những kết quả bước đầu tại huyện Bố Trạch, đồng chí Lê Công Toán cho biết thêm, huyện Bố Trạch đã triển khai thực hiện đối với 4 trường hợp, qua theo dõi, tất cả đều phát huy tốt năng lực của mình trên cương vị mới. Bởi để xây dựng CTHĐ, cán bộ phải trăn trở, suy nghĩ, xác định hướng đi, các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện khi được bổ nhiệm vào vị trí mới. Qua báo cáo CTHĐ, các đồng chí cũng nhận được ý kiến bổ sung hoàn chỉnh từ Ban Thường vụ Huyện ủy. Sự đổi mới này rất quan trọng và cần thiết để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới!
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: “Thực hiện báo cáo CTHĐ theo Đề án số 02-ĐA/TU về đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là cơ hội để các ứng cử viên thể hiện năng lực, trình độ, kinh nghiệm của bản thân. Qua đó, công tác đánh giá cán bộ được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện chương trình hành động mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra!”.
 
Ngọc Mai
 
 
Bài 2: Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ