.

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

.
17:08, Thứ Sáu, 16/04/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng nay, 16-4, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; báo cáo dự kiến danh sách người được giới thiệu ứng cử để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Theo đó, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 21-3 đến ngày 12-4-2021, các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại 105/112 khu dân cư trên địa bàn huyện (có 7 bản ở xã Trường Sơn không có ứng cử viên).

 vccvvcvcv

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Cụ thể, đại biểu HĐND tỉnh có 5 ứng cử viên, đại biểu HĐND huyện có 57 ứng cử viên và đại biểu HĐND xã, thị trấn có 675/677 ứng cử viên. 

Tại các điểm lấy ý kiến cử tri, số lượng cử tri tham gia hội nghị bảo đảm quy định. Các đại biểu được lấy ý kiến đều được tín nhiệm cao, được cử tri ghi nhận về năng lực và cống hiến, được nhận xét có lối sống giản dị, hòa đồng, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, hương ước, quy ước đối với khu dân cư cũng như tích cực đóng góp cho phong trào của địa phương nơi cư trú.

Tính đến ngày 13-4, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Quảng Ninh đã nhận được 5 đơn xin thôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hải

 

 

 

,