.

Tuyên Hóa: Thống nhất lập danh sách 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX

.
18:18, Thứ Bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều ngày 16-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biều HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ hai và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và đi đến thống nhất, thỏa thuận và lập danh sách 59 người để bầu 35 vị đại biểu HĐND huyện bảo đảm theo luật định. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Về cơ cấu: Nữ 26 người, chiếm 44,07%; trẻ dưới 40 tuổi 21 người, chiếm 35,59%; ngoài Đảng 08 người, chiếm 13,56%; dân tộc 02 người, chiếm 3,39%; tôn giáo 06 người, chiếm 10,17%; tái cử 19 người, chiếm 32,2%.
 
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban bầu cử huyện Tuyên Hóa sẽ tiến hành niêm yết danh sách chính thức những người ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 8 khu vực bỏ phiếu, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động tranh cử.
 
Bên cạnh đó, huyện Tuyên Hóa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra thành công, đạt kết quả cao.
 
Văn Tư
 
 
,
 • Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3

  (QBĐT) - Chiều 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  17/04/2021
  .
 • HĐND Thị xã Ba Đồn: Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

  (QBĐT) - Chiều 16-4, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 19 để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã trong nhiệm kỳ 2021-2026.
   
  17/04/2021
  .
 • Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

  (QBĐT - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn TP. Đồng Hới đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước về bầu cử. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, TP. Đồng Hới đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử.
   
  17/04/2021
  .
 • Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 19 (tiếp theo)

  (QBĐT) - Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 2-4-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

  17/04/2021
  .
 • Nhận diện và kiên quyết xử lý tham nhũng

  (QBĐT) - Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đấu tranh PCTN là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị-xã hội.

  17/04/2021
  .
 • Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 19

  (QBĐT) - Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 2-4-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

  16/04/2021
  .
 • Bố Trạch: Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

  (QBĐT) - Chiều nay, 16-4, Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

  16/04/2021
  .
 • Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội

  Sáng 16-4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

  16/04/2021
  .