.

Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

.
09:40, Thứ Bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn TP. Đồng Hới đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước về bầu cử. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, TP. Đồng Hới đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử.
 
Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP. Đồng Hới cho biết, đến thời điểm này, công tác triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố được tiến hành bảo đảm theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật, được các địa phương chuẩn bị một cách chu đáo, nghiêm túc, như: công tác giới thiệu người ứng cử, tổ chức hiệp thương, tuyên truyền về bầu cử, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu... 
Cử tri biểu quyết nhất trí đối với từng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri biểu quyết nhất trí đối với từng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phố đã thành lập UBBC thành phố và UBBC 15/15 phường, xã; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, có 7 đơn vị bầu cử thành phố; đồng thời, chỉ đạo UBBC các xã, phường trên địa bàn thành phố ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, có 106 đơn vị bầu cử xã, phường; toàn thành phố thành lập 120 khu vực bỏ phiếu theo quy định.
 
Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, sau 2 lần hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới thông báo phân bổ số lượng đại biểu được bầu vào HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 32 đại biểu và số người giới thiệu để ứng cử là 60 người.
 
Đối với 15 xã, phường của thành phố cũng hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai với tổng số đại biểu do hội nghị giới thiệu 631 đại biểu, tổng số đại biểu được bầu 346 đại biểu.
 
Công tác giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND cấp thành phố và cấp xã, phường bảo đảm đúng về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỷ lệ người ứng cử HĐND về cơ cấu, thành phần ở cấp thành phố và cấp xã, phường của TP. Đồng Hới đều bảo đảm theo đúng quy định, như: tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi vượt chỉ tiêu đề ra.
 
Cụ thể, người ứng cử HĐND thành phố có tỷ lệ nữ chiếm 45%; trẻ dưới 40 tuổi chiếm 38%; người ngoài Đảng chiếm 10%. Ứng cử HĐND cấp xã, phường có tỷ lệ nữ chiếm 42,3%; trẻ dưới 40 tuổi chiếm 29,6%; người ngoài Đảng chiếm 20,6%.
 
Hiện các địa phương trên địa bàn TP. Đồng Hới có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thành phố và ở các xã, phường đã hoàn thành hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một bước quan trọng trong công tác bầu cử, làm cơ sở cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba thỏa thuận lập danh sách chính thức những ứng cử viên xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ông Nguyễn Hữu Thuyết, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch UBBC phường Đồng Hải (TP. Đồng Hới) cho biết, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm đối với các ứng cử viên được các tổ dân phố tổ chức hết sức chu đáo. Người dân tranh thủ đến dự rất đông, điều này thể hiện sự kỳ vọng rất lớn của cử tri với các ứng cử viên trong nhiệm kỳ lần này…
 
Xác định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, UBBC thành phố đã ban hành quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử để kịp thời tiếp nhận và giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật.
 
Đến hết tháng 3-2021, UBBC thành phố chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Đồng Hới được bảo đảm.
 
Với phương châm “tuyên truyền phải đi trước một bước”, TP. Đồng Hới đang tập trung triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử sẽ được đẩy mạnh trong cả 3 giai đoạn: tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.
 
Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015; về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử… 
Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ dân phố 11, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới).
Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ dân phố 11, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới).
Việc tổ chức công tác tuyên truyền được phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Anh Nguyễn Quang Trung, ở phường Đức Ninh Đông cho biết, từ đầu năm 2021, các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, qua đó, giúp người dân địa phương thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mọi người vừa tích cực lao động sản xuất, vừa tích cực tham gia các công tác chuẩn bị và hướng về ngày hội .
 
Theo ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới, Phó Chủ tịch UBBC TP. Đồng Hới, thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thành phố triển khai đúng quy trình, tiến độ đề ra, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi và động viên mọi cử tri hăng hái, tích cực tham gia lựa chọn và bầu được những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đại diện cho nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Theo quy định, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HĐND các cấp, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới và các địa phương sẽ tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trên cơ sở đó, UBBC thành phố, UBBC các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ lên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026...
 
Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi cử tri, tin rằng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP. Đồng Hới sẽ được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đạt kết quả cao. 
 
Thùy Lâm
 
 
 
 
 
,