.

Các Ủy ban bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

.
08:46, Thứ Ba, 20/04/2021 (GMT+7)
Bạn đọc hỏi: Trong việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các Ủy ban bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể nào?
Chiều 6-4-2021, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp thứ VIII. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chiều 6-4-2021, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp thứ VIII. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Về vấn đề này, báo Tin tức  thông tin như sau:
 
Trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử ở các cấp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 
Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Quản lý và phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình.
 
Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương.
 
Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương.
 
Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng.
 
Nhận và xem xét hồ sơ của những người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, thôn, tổ dân phố ở địa phương giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021 - 2026; gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tiến hành hiệp thương.
 
Lập và công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; xóa tên người ứng cử trong Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 khi có các căn cứ theo quy định của luật.
 
Nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từ Ủy ban nhân dân cùng cấp và phân phối cho các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình chậm nhất là ngày 27/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).
 
Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến; lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình.
 
Chỉ đạo việc bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp cần thiết.
 
Xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021 - 2026; xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Trình Hội đồng nhân dân khóa mới ở cấp mình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp được bầu.
 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, Tổ bầu cử; khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình do Ban bầu cử, Tổ bầu cử chuyển đến; khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình.
 
Bàn giao các biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp khóa mới.
 
Theo V.T/Báo tin tức
 
,
 • Tuổi trẻ Quảng Bình: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

  (QBĐT) - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển toàn diện. 

  20/04/2021
  .
 • Lòng tin và đối thoại là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

  Ngày 19-4, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an về chủ đề "Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột" dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

  20/04/2021
  .
 • Gấp rút lập và công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

  Cho đến ngày 18-4, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

  19/04/2021
  .
 • Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ

  Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa có văn bản gửi Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

  19/04/2021
  .
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII - kỳ họp thứ 19 (tiếp theo)

  (QBĐT) - Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 2-4-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. 

  19/04/2021
  .
 • Bản Đoòng... hành trình hướng Đông - Bài 2: Những hạt giống bản Đoòng

  (QBĐT) - Thế hệ "vạch rừng, lập bản" đầu tiên vào năm 1991 sau đó ly tán vì đói nghèo, bệnh tật, bản Đoòng chỉ còn lại đại gia đình Nguyễn Soái Trắc. 30 năm giữ chức trưởng bản, bọ Tòa xứng đáng là "hạt giống đỏ" của người Vân Kiều bản Đoòng. Con cháu bọ Tòa như "hạt giống tốt" dần lớn lên, kiên trung bám bản, xây dựng bản, giúp bản Đoòng vững vàng trên hành trình hướng Đông vốn còn lắm chông gai, thử thách.

  19/04/2021
  .
 • Bản Đoòng…hành trình hướng Đông

  (QBĐT) - Định hình từ năm 1991 của thế kỷ trước, là nơi sinh sống của một nhóm đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều từ xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) di cư đến, nhưng trên bản đồ hành chính tỉnh Quảng Bình, bản Đoòng vẫn là đơn vị "vô thừa nhận". Cho đến năm 2007, bản mới chính thức sáp nhập vào xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch) "sánh vai" ngang bản Km39 của cộng đồng A Rem anh em để từ đó cùng nhau trên một hành trình hướng Đông đầy gian khó.

  18/04/2021
  .
 • Bầu cử QH và HĐND: Xứng đáng là người đại diện ý chí, nguyện vọng của dân

  Cho đến nay, trải qua một quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, không phân biệt, danh sách và số lượng chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang dần hình thành. Đây chính là những ứng cử viên ưu tú, xứng đáng nhất cho toàn dân bầu chọn trong ngày bầu cử 23-5 tới.

  18/04/2021
  .