.

Các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ gì?

.
14:20, Chủ Nhật, 18/04/2021 (GMT+7)
Bạn đọc hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như thế nào?
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:
 
Tiểu ban nhân sự giúp Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, tiếp nhận, xử lý đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương, tham mưu lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
 
Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử theo quy định của pháp luật.
 
Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.
 
Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 
Phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công.
 
Tổ chức phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bầu cử.
 
Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Thực hiện công tác hành chính, văn thư liên quan đến hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.
 
Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao.
 
Theo V.T/Báo Tin tức
 
,
 • Bản Đoòng…hành trình hướng Đông

  (QBĐT) - Định hình từ năm 1991 của thế kỷ trước, là nơi sinh sống của một nhóm đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều từ xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) di cư đến, nhưng trên bản đồ hành chính tỉnh Quảng Bình, bản Đoòng vẫn là đơn vị "vô thừa nhận". Cho đến năm 2007, bản mới chính thức sáp nhập vào xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch) "sánh vai" ngang bản Km39 của cộng đồng A Rem anh em để từ đó cùng nhau trên một hành trình hướng Đông đầy gian khó.

  18/04/2021
  .
 • Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 17-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

  17/04/2021
  .
 • Tuyên Hóa: Thống nhất lập danh sách 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX

  (QBĐT) - Chiều ngày 16-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biều HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

  17/04/2021
  .
 • Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 19 (tiếp theo)

  (QBĐT) - Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 2-4-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

  17/04/2021
  .
 • HĐND huyện Quảng Trạch: Chú trọng chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  (QBĐT) - Ngày 16-4, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.  

  17/04/2021
  .
 • Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3

  (QBĐT) - Chiều 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  17/04/2021
  .
 • Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

  (QBĐT - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn TP. Đồng Hới đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước về bầu cử. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, TP. Đồng Hới đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử.
   
  17/04/2021
  .
 • Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội

  Sáng 16-4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

  16/04/2021
  .