.

Bố Trạch: Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

.
16:08, Thứ Sáu, 16/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều nay, 16-4, Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu dự hội nghị nhất trí thống nhất lập danh sách 57 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

100% đại biểu dự hội nghị thống nhất lập danh sách 57 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 48 hội nghị tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiều cử tri phát biểu bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và tín nhiệm cao với những vị ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX. 
 
Kết quả, trong tổng số 70 vị trong danh sách sơ bộ đưa ra lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri thì có 69 vị được 100% cử tri tín nhiệm; có 1 vị đạt 98%. 
 
Để bảo đảm số dư theo quy định, trên cơ sở số lượng ứng cử viên, số người làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử, các đại biểu dự hội nghị phát biểu tham gia ý kiến thảo luận và nhất trí thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ là 13 người.
 
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 57 vị đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nữ 19 vị, chiếm 33,33%; người dân tộc thiểu số 2 vị, chiếm 3,5%; tôn giáo 2 vị, chiếm 3,5%; trình độ đại học chiếm 63,38%...
 
Hương Trà
 
 
 
 
,