.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3

.
09:44, Thứ Bảy, 17/04/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như nội dung hiệp thương lần thứ ba.

Theo đó, từ ngày 21-3-2021 đến ngày 11-4-2021, địa bàn TP. Đồng Hới có 138/140 thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 815 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 58 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 60 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 631 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; 58 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã của các đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi lấy ý kiến cử tri nới cư trú.

Có 3 tổ dân phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm đại biểu ứng cử cả 4 cấp (đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp), gồm: tổ dân phố 11 phường Bắc Lý, tổ dân phố 11 phường Nam Lý và tổ dân phố Đồng Tâm phường Đồng Hải.

Đại biểu dự hội nghị tham gia biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu dự hội nghị tham gia biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố: có 50/140 thôn, tổ dân phố ở 15 xã, phường tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với 60 người ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 60/60 người ứng cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Sau quá trình thảo luận, hội nghị đã thống nhất đồng ý với các đơn xin rút tên khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 của 7 ứng cử viên để bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, số lượng người ứng cử theo quy định; biểu quyết thông qua danh sách chính thức 53 người ứng cử đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQV TP. Đồng Hới sẽ bàn giao danh sách cho Ủy ban Bầu cử TP. Đồng Hới để tiến hành các nội dung tiếp theo.
 
 N.L
 
,
 • Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 19 (tiếp theo)

  (QBĐT) - Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 2-4-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

  17/04/2021
  .
 • Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

  (QBĐT - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn TP. Đồng Hới đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước về bầu cử. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, TP. Đồng Hới đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử.
   
  17/04/2021
  .
 • Nhận diện và kiên quyết xử lý tham nhũng

  (QBĐT) - Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đấu tranh PCTN là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị-xã hội.

  17/04/2021
  .
 • HĐND Thị xã Ba Đồn: Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

  (QBĐT) - Chiều 16-4, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 19 để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã trong nhiệm kỳ 2021-2026.
   
  17/04/2021
  .
 • Bố Trạch: Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

  (QBĐT) - Chiều nay, 16-4, Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

  16/04/2021
  .
 • Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 19

  (QBĐT) - Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 2-4-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

  16/04/2021
  .
 • Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

  (QBĐT) - Sáng nay, 16-4, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

  16/04/2021
  .
 • Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội

  Sáng 16-4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

  16/04/2021
  .