.
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2020):

Nỗ lực tham mưu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2020 và của nhiệm kỳ

.
09:09, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân, đến thời điểm này, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã đạt thành tích khả quan. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại.
 
Phát huy vai trò của mình, văn phòng cấp ủy các cấp đã nỗ lực tham mưu, phối hợp tham mưu cho cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của năm 2020, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và định hướng lớn trong giai đoạn mới.
Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả nội dung làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vào tháng 9-2020 tại thủ đô Hà Nội.
Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả nội dung làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vào tháng 9-2020 tại Thủ đô Hà Nội.
Đến hết quý III năm 2020, nhiều chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra như sản xuất nông nghiệp, sản xuất thủy sản, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới…
 
Cụ thể, so với cùng kỳ, sản lượng lương thực đạt 86.510 tấn, tăng 12,8%; sản xuất thủy sản  đạt 71.374 tấn, tăng 7,6%; thu ngân sách đạt 3.901 tỷ đồng, tăng 12,8%; các chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7%.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Nhiều địa phương sau khi về đích nông thôn mới đã tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, góp phần tạo dựng nên những “miền quê đáng sống”.
 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã có 19.000 lao động được giải quyết việc làm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng.
 
Đặc biệt, dịch Covid-19 với những tác động tiêu cực đến nền kinh tế đã đặt Quảng Bình đứng trước những khó khăn lớn, nhưng bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Quảng Bình đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.
 
Năm 2020 cũng là năm diễn ra sự kiện trọng đại của tỉnh, đó là đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, Quảng Bình đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, hoàn thành công tác chuẩn bị để sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào các ngày 21 đến 23-10-2020.
 
Cũng trong năm 2020, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dẫn đầu đã có chương trình làm việc với Bộ Chính trị, Chính phủ và nhiều bộ như: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải… Nhiều đề xuất, kiến nghị quan trọng của tỉnh đã được xem xét, thông qua, mở ra những kỳ vọng về sự đổi thay, bứt phá của tỉnh trong nhiệm kỳ mới từ sự quan tâm ủng hộ, đồng hành của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
 
Một trong những nội dung quan trọng đã được văn phòng cấp ủy triển khai đạt chất lượng cao là tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy. Trong đó, công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Sau thời gian tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19, phiên tiếp công dân tháng 9-2020 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chủ trì đã thu hút 34 lượt đăng ký của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đối thoại, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan xem xét, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tất cả những vấn đề công dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo.
 
Để chuẩn bị cho công tác này, Văn phòng Tỉnh uỷ đã quan tâm, phối hợp hiệu quả với Ban Nội chính Tỉnh uỷ để tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 
Những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của năm 2020 đã cơ bản hoàn thành. Để đạt được những thành tựu đó, với vai trò, chức năng của mình, văn phòng cấp ủy các cấp, đặc biệt là Văn phòng Tỉnh ủy đã nỗ lực tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong đó, đã tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội. Sự nỗ lực đó đã mang lại hiệu quả tích cực khi Quảng Bình là một trong những địa phương chưa có bệnh nhân Covid-19.
 
Đặc biệt, Văn phòng cấp ủy các cấp đã tham mưu, phối hợp tham mưu thực hiện Chỉ thị 35 của CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với hiệu quả, chất lượng cao, góp phần mang lại thành công cho đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Văn phòng cấp ủy đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Đó là tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ. Chất lượng tham mưu biên tập, soạn thảo các văn bản phục vụ hội nghị của Ban Thường vụ, cấp ủy, văn phòng cấp ủy các cấp ngày càng được nâng cao, được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao, góp phần quan trọng cho thành công của các hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Tỉnh ủy…
 
Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, trong triển khai các mặt công tác khác như hành chính, văn thư, công nghệ thông tin, cơ yếu,... được tổ chức hoạt động khoa học, nền nếp; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, góp phần cảnh cách hành chính. Công tác thu hồi, bổ sung, chỉnh lý tài liệu lưu trữ được thực hiện thường xuyên, kịp thời, phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu có chất lượng, hiệu quả. Công tác tài chính Đảng và quản trị từng bước chủ động hơn trong tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của cấp ủy và cơ quan. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, xây dựng hệ thống văn phòng cấp ủy… được chú trọng và đạt kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích của văn phòng cấp ủy và sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng.
Văn phòng cấp uỷ các cấp tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội.
Văn phòng cấp uỷ các cấp tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2020 và của nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới, đòi hỏi yêu cầu rất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp. Vì vậy công tác Văn phòng cấp uỷ ngày càng phải đổi mới toàn diện và sâu sắc, năng động và sáng tạo; trong đó yêu cầu trước hết là ở lĩnh vực công tác tham mưu, tổng hợp, bởi đây là những hoạt động có vai trò to lớn tác động trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực lãnh đạo của cấp ủy.
 
Nhằm đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ, thời gian tới, văn phòng cấp ủy sẽ chủ động nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện tốt Quy chế và Chương trình làm việc toàn khoá, hằng năm, hằng quý của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp uỷ. Không ngừng bám sát thực tiễn để kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp ủy bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc... để chủ động xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.
 
Bám sát nội dung Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Văn phòng cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tham mưu giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tích cực, quyết liệt, tạo chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ. Tiếp tục tham mưu cải tiến công tác tổ chức hội nghị, các buổi làm việc của cấp uỷ theo hướng giảm hội họp, sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tránh phô trương, hình thức; tham mưu chuyên sâu cho cấp ủy ở tầm chủ trương, chính sách cũng như thẩm định nội dung đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân; chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư…
 
Cuối tháng 10-2020 sẽ diễn ra sự kiện quan trọng là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy những hiệu quả đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tham mưu thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần tạo tiền đề thành công cho Đại hội, đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ như mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
Ngọc Mai
,
 • Xây dựng TP.HCM thành đại đô thị thông minh, đẳng cấp quốc tế

  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh TP.HCM cần quyết tâm cao, tập trung nguồn lực để xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố.
   
  15/10/2020
  .
 • Tiếc nhớ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

  (QBĐT) - Những ngày qua, tôi, thủ trưởng tôi cùng hàng nghìn đồng đội đều mong có phép màu và hy vọng với bản lĩnh của vị tướng cùng bản năng sinh tồn, anh trở về với gia đình, với đơn vị, với đồng chí, đồng đội đã ngày đêm trông ngóng đợi chờ và tìm mọi cách tiếp cận, cứu hộ… Nhưng, đã không có phép màu!
  15/10/2020
  .
 • Quê hương mãi mãi nhớ thương anh và đồng đội

  QBĐT) - Khi cả nước đang khắc khoải đợi tin về 17 công nhân gặp nạn tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế), thì ngày 13-10, tin dữ lại bay về. Đó là 13 trong số 21 thành viên của đoàn công tác cứu hộ công nhân gặp nạn đã bị mất tích. Và một trong số đó là Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, người con của quê hương Quảng Bình. Giữa những ngày mưa lũ, tin dữ về anh và đồng đội khiến quê nhà nghẹn ngào thương tiếc!

  15/10/2020
  .
 • Sở Thông tin-Truyền thông và BĐBP Quảng Bình chung tay "giảm nghèo thông tin" ở vùng biên giới, vùng biển

  (QBĐT) - Chiều 14-10, Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

  15/10/2020
  .
 • Kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

  Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  15/10/2020
  .
 • Xây dựng 950 mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

  (QBĐT) - Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các cấp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo" với những mô hình cụ thể, phù hợp, sát với từng địa bàn, khu dân cư.

  15/10/2020
  .
 • Quảng Ninh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

  (QBĐT) - Ngày 14-10, huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

  15/10/2020
  .
 • Bế mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Ngày 15-10, sau ba ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc phiên họp thứ 49 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.
   
  15/10/2020
  .