.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình lần thứ V

.
15:31, Thứ Sáu, 14/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 14-8-2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Dự đại hội có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương và 179 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 3.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối DN tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo các DN trong khối khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 
 
5 năm qua, tổng doanh thu của các đơn vị trong toàn khối ước đạt 45.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 7,5%/năm; hoạt động SXKD của nhiều DN có lãi, đạt mức tăng trưởng cao. Các DN đã nộp ngân sách nhà nước đạt trên 2.400 tỷ đồng, đạt 92,18% so với kế hoạch, chiếm 14,6% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, tăng 75% so với nhiệm kỳ trước.
 
Đa số DN đều bảo đảm được việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ năm 2015 đến nay, các DN đã bảo đảm việc làm cho trên 13.000 lao động; giải quyết chế độ cho 680 người lao động sau khi cổ phần hóa, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng. Đa số các DN thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các chế độ chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT, BHTN.
 
Công tác quốc phòng-an ninh tại DN đã được các cấp ủy ngày càng chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được quán triệt, triển khai nghiêm túc; nâng cao nhận thức trong bảo mật DN, các bí mật kinh doanh, phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn xã hội; an ninh, trật tự ở các DN được giữ vững, không xảy ra đình công, lãn công...
 
Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
 
Công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các loại hình DN được quan tâm chú trọng. Vai trò và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, từng bước được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, trong từng thời kỳ.
 
Đại hội đã tập trung đánh giá khuyết điểm, nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh phát triển SXKD, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối trong thời gian tới. 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối DN và các DN trong khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí cũng đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức và yêu cầu đại hội phân tích kỹ nguyên nhân của hạn chế, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ Khối DN cần cần tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với DN để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động. Đảng ủy Khối cũng cần quan tâm hơn vấn đề xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị, có tâm, có tài, giàu trí tuệ và nhân văn để dẫn dắt các DN ngày càng phát triển trong thời kỳ nền kinh tế số và công nghệ 4.0.
 
Đồng thời, Đảng bộ cần chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong DN. Trong đó, cần chú trọng đổi mới phương thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng; cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với từng đơn vị, tổ chức, DN; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, chỉ đạo giải quyết các mâu thuẫn, những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, bảo đảm ổn định tình hình trong từng DN.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DN diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-8-2020.
                                                                                      Hương Trà
,