.

[Infographic] Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931-2020)

.
09:16, Thứ Sáu, 14/08/2020 (GMT+7)
Tóm tắt tiểu sử đồng chí LÊ KHẢ PHIÊU, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
THÁI AN - Đồ Họa: ĐỨC DUY - DUY LONG
Theo Báo Nhân Dân
,