.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV

.
16:04, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ngày 25-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng và các thành viên tổ chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo các chương trình hành động.

Trên cơ sở tiếp thu các báo cáo tại đại hội và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu dự đại hội đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, thông qua nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; tổng hợp, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Quy trình bầu Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm yêu cầu hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng hoa cho các đồng chí Huyện ủy viên Khóa XXIV  không tái cử.
Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng hoa cho các đồng chí Huyện ủy viên Khóa XXIV không tái cử.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; các đồng chí Phạm Trung Đông, Nguyễn Ngọc Thụ được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh khoá XXV cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ và bầu đồng chí Ngô Văn Luận giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; chủ động khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm đưa huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với 18 chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách đạt 400 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70-75 triệu đồng; có 13/14 xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2025, toàn huyện giảm 50% số hộ nghèo so với năm 2020; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 90%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

                                                                                                 Thanh Hải

,