.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp

.
08:41, Thứ Bảy, 23/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Những năm qua, Sở Tư pháp Quảng Bình đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 7 năm liên tiếp đứng ở vị trí tốp đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh về chỉ số CCHC, Sở Tư pháp đang phấn đấu góp phần cùng với chính quyền cấp tỉnh xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
 
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, phụ trách Văn phòng Sở Tư Pháp cho biết, thời gian qua, Sở Tư pháp luôn xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, ngành, công tác CCHC của Sở Tư pháp đã được triển khai toàn diện, có chất lượng các nội dung theo kế hoạch đã được ban hành.
 
Trước hết, công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được Sở Tư pháp triển khai kịp thời và ngày càng đi vào nền nếp; chất lượng văn bản QPPL được ban hành ngày càng nâng cao, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Trong năm 2019, sở đã thẩm định 51 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND do UBND trình; tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với 36 dự thảo văn bản QPPL của các cơ quan Trung ương gửi lấy ý kiến. 
 Công tác giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát 149 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến các chuyên đề, lĩnh vực: an ninh-quốc phòng, tín ngưỡng tôn giáo, viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng, Hiệp định CPTPP, phòng chống tham nhũng; tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai các kế hoạch, văn bản về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh…
 
Để công tác kiểm soát TTHC đạt hiệu quả, Sở Tư pháp đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC; thường xuyên rà soát các quy định còn vướng mắc, bất cập về TTHC tại các văn bản QPPL của Trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, lãnh đạo sở luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện việc công khai và tổ chức thực thi các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và các đơn vị trực thuộc bảo đảm theo đúng quy định; thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố đầy đủ các TTHC trong lĩnh vực tư pháp; công khai địa chỉ, hộp thư, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo đúng biểu mẫu hướng dẫn.
 
Sở cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại “Thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.
 
Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, Sở Tư pháp đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, sở luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC làm thước đo mức độ hoàn thành của công chức, viên chức.
 
Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc; triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, các văn bản chỉ đạo, điều hành đều được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; các phòng thuộc sở tiếp tục triển khai hiệu quả việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong việc trao đổi thông tin, xử lý văn bản; tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 35 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở; thực hiện nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
 
Sở cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc ký số và gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
 
Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện việc công khai và tổ chức thực thi các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và các đơn vị trực thuộc bảo đảm đúng quy định. Các cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về TTHC cho cá nhân, tổ chức liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.
 
Ngoài ra, bộ phận một cửa đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc, thực hiện hiệu quả việc rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn được pháp luật quy định đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã giải quyết 29.783 hồ sơ, thủ tục hành chính; thực hiện đăng ký nhận và chuyển 7.105 trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng dịch vụ bưu chính.
 
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Vân (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) cho biết: “Tôi đến đây xin cấp phiếu lý lịch tư pháp để đi lao động nước ngoài. Tôi thấy các bảng niêm yết thủ tục, giấy tờ cần thiết rất rõ ràng, cán bộ hướng dẫn làm thủ tục cũng rất nhiệt tình”.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của nhân dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
                                                                                                     
Th. Hải

 

,