.

Tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

.
07:52, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp. Từ đó, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.
 
Để công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, định hướng, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống phá đại hội Đảng các cấp của các thế lực thù địch.
 
Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được giao, thực hiện các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép thông qua các diễn đàn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và bằng hình thức cổ động trực quan như: hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu… tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị.
  Khu vực trung tâm TP. Đồng Hới được lắp đặt hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng để tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp.
Khu vực trung tâm TP. Đồng Hới được lắp đặt hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng để tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản chỉ đạo về đại hội Đảng các cấp của cấp trên, từ cuối tháng 11-2019 đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức sinh hoạt chính trị để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. 
 
Cùng với việc tổ chức biên soạn, phát hành sách báo, phim tài liệu, băng hình, triển lãm, các địa phương đã triển khai sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Tuận, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Trạch cho hay: “Để làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài TT-TH, Trung tâm Văn hóa-thông tin-thể thao, Bản tin Quảng Trạch mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bài viết định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Đảng bộ huyện có 44 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 100% đảng bộ, chi bộ hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp từ rất sớm; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện băng rôn, khẩu hiệu, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc và nhân dân treo cờ Tổ quốc, hồng kỳ trên các trục đường liên thôn, liên xã để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp”.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Quảng Trạch có khoảng 2.200 lá hồng kỳ được treo dọc các tuyến đường liên xã vùng Roòn và các xã vùng trung từ Quảng Thanh lên Cảnh Hóa. Huyện đã xây dựng 5 cụm panô, áp phích tại các xã: Quảng Liên, Quảng Xuân, Quảng Hưng và trung tâm huyện lỵ mới. Các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp được các địa phương triển khai sôi nổi với tinh thần mỗi xã, cơ quan, đơn vị đăng ký 1 công trình, chương trình văn hóa-văn nghệ chào mừng đại hội.
 
Là trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh, là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, vì vậy, TP. Đồng Hới đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Hiện tại, thành phố đã xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan liên quan triển khai các phương án tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng đại hội Đảng các cấp.
 
Thành phố triển khai nâng cấp hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng tại các khu vực trung tâm và các tuyến đường chính, dọc bờ sông Nhật Lệ, Quảng trường biển Bảo Ninh; tiến hành thay mới nội dung tuyên truyền tại hệ thống panô, áp phích, biển hiệu nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và theo từng đợt tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp.
 
Trao đổi về hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, đồng chí Lê Minh Tuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Đến nay, qua 3 tháng triển khai, công tác tuyên truyền đã bước đầu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của đại hội Đảng các cấp.
 
Thông qua tuyên truyền đã góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp”.
 
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng tại cuộc họp lần thứ 2 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vừa qua, đó là: “Tuyên truyền phải thiết thực, sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả theo tiến độ đại hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền liên tục từ đây cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục bám sát và cụ thể hóa kế hoạch tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
 
Trong quá trình tuyên truyền đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền về kết quả đại hội điểm cấp cơ sở, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, làm dấy lên phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, quân và dân trên toàn tỉnh.  
 
Hiền Chi
 
,