.
Thành phố Đồng Hới:

Phát huy vai trò vận động nhân dân của chi đoàn, chi hội

.
08:45, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Kết thúc năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới là 1 trong 6 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề: “Hướng về cơ sở, phát huy vai trò vận động nhân dân của chi đoàn, chi hội”. Để có được thành quả này, hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống.
Các chi hội, chi đoàn trên địa bàn TP. Đồng Hới phát huy hiệu quả vai trò vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường.
Các chi hội, chi đoàn trên địa bàn TP. Đồng Hới phát huy hiệu quả vai trò vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới chia sẻ : "Triển khai chương trình công tác năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới đã lồng ghép việc thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2019: "Hướng về cơ sở, phát huy vai trò vận động nhân dân của chi đoàn, chi hội" với chủ đề của Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về "Năm dân vận chính quyền", chủ đề của thành phố về “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ". 
 
Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xây dựng, Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai về 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Với mục tiêu xuyên suốt, đó là tiếp tục đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động theo hướng sát cơ sở, chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở luôn coi trọng việc nắm bắt tình hình nhân dân, quan tâm mở rộng dân chủ, góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể giải quyết kịp thời những đề nghị chính đáng của nhân dân".
 
Qua kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của Mặt trận và đoàn thể các xã, phường, thành phố Đồng Hới hiện có 31 chi đoàn, chi hội còn gặp khó khăn trong hoạt động; trong đó có 24 chi đoàn thanh niên, 2 chi hội cựu chiến binh, 2 chi hội nông dân, 2 chi hội phụ nữ và 1 ban công tác Mặt trận. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, chi hội này, Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới đã làm việc với Mặt trận và các đoàn thể thành phố hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể xã, phường phân công các đồng chí thành viên Ban công tác Mặt trận, ủy viên ban chấp hành các chi hội: phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân về trực tiếp tham gia sinh hoạt và giúp đỡ, định hướng cho các chi hội, chi đoàn nội dung, phương thức hoạt động; đồng thời, nắm chắc tình hình hội viên, đoàn viên và lực lượng thanh niên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để thu hút kết nạp vào đoàn viên, hội viên.
 
Các đảng ủy xã, phường cũng đã phân công các đồng chí cấp ủy viên về tận cơ sở, nơi có những chi đoàn, chi hội còn gặp khó khăn để hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các chi đoàn, chi hội tổ chức sinh hoạt, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong hoạt động.
 
Phường Bắc Nghĩa có 5 đơn vị còn gặp khó khăn trong hoạt động gồm: Ban công tác Mặt trận TDP 1 Phú Vinh, Chi hội CCB TDP 2 Phú Vinh, Chi hội Nông dân TDP 1 Phương Xuân, Chi đoàn TDP 2 Phương Xuân và Chi đoàn TDP 3 Phú Vinh. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Tùy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Bắc Nghĩa cho biết: "Đảng ủy phường đã giao trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên được phân công phụ trách các tổ chức đoàn thể, đơn vị TDP có chi hội, chi đoàn gặp khó khăn trực tiếp chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời giúp đỡ, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để tập hợp hội viên, đoàn viên tham gia các tổ chức đoàn, hội nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương".
 
Trao đổi về những giải pháp giúp đỡ các chi hội, chi đoàn khó khăn tại phường Bắc Lý, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho hay: "Phường Bắc Lý có 4 chi hội, chi đoàn khó khăn. Qua nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị, Đảng ủy phường đã chỉ đạo cấp ủy các TDP tích cực tìm kiếm nhân sự để thay thế các vị trí chi hội trưởng chưa chủ động trong công việc, hoạt động không hiệu quả; đồng thời, đề ra các giải pháp kịp thời để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi hội, chi đoàn, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên. Đối với chi hội, chi đoàn có số lượng hội viên, đoàn viên ít, không tổ chức sinh hoạt định kỳ được thì tăng cường các giải pháp vận động, thu hút hội viên…".
 
Cùng với việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, chi hội khó khăn, Ban Dân vận Thành ủy đã tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố" tại Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố. Qua kiểm tra, đã hướng dẫn, giúp đỡ Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đến nay, 31 chi đoàn, chi hội khó khăn đã bước đầu đi vào hoạt động ổn định, tạo sự đồng đều, thu hút được hội viên, đoàn viên vào tham gia sinh hoạt.
 
Nhờ bám sát các chủ đề công tác dân vận năm 2019 và bằng những giải pháp đổi mới phương pháp hoạt động theo hướng sát cơ sở, đến nay, Ban Dân vận Thành ủy, khối dân vận, tổ dân vận cơ sở được củng cố và kiện toàn. Thông qua kết quả hoạt động, hệ thống dân vận của thành phố Đồng Hới đã góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
 
Hiền Chi
 
,