.

"Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành" (*)

.
22:03, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII.

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại kỳ họp.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời,
Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh,


Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 12 - đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm. Kỳ họp lần này được tiến hành vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm 2019 - năm thứ tư của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và là năm "nước rút" của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta đánh giá một cách toàn diện tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và 4 năm qua; xác định các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để khắc phục khó khăn, phấn đấu đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2020 - năm "về đích" của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Nhìn lại năm 2019, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Sản xuất Đông - Xuân gặp rét đậm, rét hại, vụ Hè - Thu bị hạn hán nặng kéo dài, dịch tả lợn Châu Phi và thiên tai, lũ tụt xảy ra ở nhiều địa phương, cộng thêm đó là những khó khăn từ nội tại của nền kinh tế. Song, với sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã từng bước vượt qua và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Đến thời điểm này, đã có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm và kế hoạch nhiệm kỳ, 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch năm); tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,4%, vượt kế hoạch đề ra - đây là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, số lượt khách du lịch tăng cao, đạt 5 triệu lượt người; thu ngân sách đạt khá, trên 5.180 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, vượt 15,1% kế hoạch. Kết quả xây dựng nông thôn mới đến nay toàn tỉnh có 72 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chiếm 52,9% (vượt Kế hoạch 5 năm đề ra).

Văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, giải quyết việc làm, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch 5 năm. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% (hiện còn 4,98%).

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều chuyển biến khá rõ nét, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế: có 2/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch (gồm: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và giá trị sản xuất dịch vụ); tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn nhiều khó khăn; công nghiệp tăng trưởng chậm, thiếu các dự án động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số dự án trọng điểm còn gặp vướng mắc; nhiều dự án triển khai chậm tiến độ, chất lượng du lịch chưa cao; chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương có dấu hiệu chững lại, còn thiếu nguồn lực.

Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến còn chậm, chất lượng có mặt hạn chế; đời sống của nhân dân vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn khó khăn. An ninh, trật tự trên một số mặt tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chuyển biến chưa mạnh.

Thưa quý vị đại biểu,

Thực hiện các quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.     

Thứ hai: Xem xét, đánh giá kết quả công tác năm 2019 của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thứ ba: HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp; báo cáo của các sở, ban, ngành và các địa phương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác được trình bày tại kỳ họp.

Thứ tư: HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành hữu quan trả lời chất vấn việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời thảo luận, để thông qua 20 Nghị quyết và quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Thưa quý vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh diễn ra với nhiều nội dung hệ trọng, đây là kỳ họp cuối năm 2019, cũng là kỳ họp ở vào thời điểm kết thúc năm thứ 4 thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để chuẩn bị kỳ họp, thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tích cực chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng các nội dung kỳ họp theo quy định của pháp luật và đã được gửi tới đại biểu HĐND để nghiên cứu.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm “về đích” kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá khách quan, toàn diện chính xác tình hình; phân tích sâu sắc những mặt hạn chế, yếu kém, chỉ đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời để quyết tâm tổ chức thực hiện thắng nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận dân chủ, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------------------------------------------

* Đầu đề do Tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.

,