.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Chăm lo củng cố tổ chức cơ sở đảng

.
09:23, Thứ Hai, 09/12/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng bộ khối các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó có 40 đảng bộ và 33 chi bộ với gần 4.800 đảng viên. Đảng bộ có 2 đoàn thể chính trị-xã hội là Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khối CCQ tỉnh.

Trong những năm qua, nhất là năm 2019, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ khối CCQ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối và cấp ủy cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành quy chế làm việc, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cử cán bộ, đảng viên chuyên trách về dự sinh hoạt chi bộ định kỳ với cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối.

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Đảng ủy khối đã tích cực tham mưu và giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối nghiêm túc kiểm điểm tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy hối gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); lấy phiếu đánh giá theo Quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Mặt khác, hoàn thành việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng và xếp loại TCCSĐ năm 2018; phê duyệt rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ khối và quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư các TCCS đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác củng cố TCCS đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên được chú trọng. Trong năm 2019, Ban Tổ chức đã tham mưu và chuẩn bị chu đáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối thành lập mới Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình; tiếp nhận Đảng bộ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng từ Huyện ủy Bố Trạch về trực thuộc Đảng uỷ khối; tiếp nhận Chi bộ cơ sở Ban Quản lý cảng cá Sông Gianh trực thuộc Huyện ủy Bố Trạch về và bàn giao cho Đảng bộ Sở Nông nghiệp- PTNT; thực hiện tiếp nhận các đảng bộ, chi bộ cơ sở Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành ủy và thị ủy về Đảng bộ khối và bàn giao cho Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh  để thành lập tổ chức đảng trực thuộc các đơn vị.

Ban Tổ chức Đảng ủy khối cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ khối kiện toàn, bổ sung cấp uỷ do có sự biến động, thay đổi ở 13 đảng bộ và 6 chi bộ cơ sở, gồm: Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Công Thương, Đảng ủy Sở Văn hoá và Thể thao, Đảng ủy Sở Tài nguyên-Môi trường, Đảng ủy Cục Thuế, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp, Đảng ủy Cục Hải quan, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chi bộ Trường trung cấp Du Lịch-Công nghệ số 9, Chi bộ Sở Du lịch, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đồng thời, thực hiện đúng quy định việc nhận xét đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Ban Tổ chức Đảng ủy khôi cũng tham mưu cho Ban Thường Đảng ủy khối quyết định kết nạp 193 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức cho 181 trường hợp đảm bảo đúng quy định; tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng cho 274 đảng viên (chuyển đi 191 đảng viên, chuyển đến 83 đảng viên); trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 23 đồng chí; phát thẻ đảng viên cho 151 đảng viên đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối mở 3 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng là đoàn viên ưu tú, số lượng 341 học viên, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, số lượng 224 học viên, 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho 82 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; cử 2 đồng chí học lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp phòng, 2 đồng chí học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 2 đồng chí học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn cấp ủy cơ sở có biến động về nhân sự ở một số cấp ủy chưa thật kịp thời; công tác quản lý đảng viên, nghiệp vụ đảng viên có mặt còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, sinh hoạt chuyên đề còn ít; một số cấp ủy cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc mời cán bộ đại diện cơ quan Đảng ủy khối về dự sinh hoạt chi bộ định kỳ với cơ sở; chế độ thông tin báo cáo định kỳ một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn chung chung, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra ở Đảng bộ khối càng hết sức nặng nề.

Trong đó, nhiệm vụ tập trung của Ban Tổ chức Đảng ủy khối là tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Sau đại hội Đảng các cấp phải chỉ đạo kịp thời xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc đã đề ra.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần hết sức coi trọng việc lãnh đạo duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường mời đại diện cấp ủy cấp trên trực tiếp về dự sinh hoạt chi bộ để theo dõi, hướng dẫn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát biểu ý kiến sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm.

Đồng thời, tiếp tục coi trọng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở; mở các lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng và bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; tăng cường nắm chắc tình hình bảo vệ chính trị nội bộ và nhiều nội dung quan trọng khác… Từ đó, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Nguyễn Thị Thu Hiền
(Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)

,