Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn: Cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân

  • 09:06 | Thứ Ba, 12/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với vai trò là cánh tay nối dài của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, những năm qua, Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn đã thực hiện hiệu quả công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.
 
Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, Mặt trận các cấp thị xã đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng phát triển đi lên.
 
Đồng chí Nguyễn An Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn cho biết, một trong những kết quả đáng ghi nhận của Mặt trận các cấp thị xã thời gian qua là đã tổ chức hiệu quả công tác vận động đóng góp Quỹ "Vì người nghèo". Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức hàng năm trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thị xã hưởng ứng tham gia. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQVN thị xã đã vận động được hơn 5 tỷ đồng cho nguồn Quỹ “Vì người nghèo”,  hơn 64 tỷ đồng cho Quỹ Cứu trợ thị xã. Từ các nguồn quỹ này, thị xã Ba Đồn đã xây dựng 56 ngôi nhà Đại đoàn kết giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có nơi ăn chốn ở ổn định.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ý thức bảo vệ môi trường của người dân thị xã Ba Đồn ngày càng được nâng cao.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ý thức bảo vệ môi trường của người dân thị xã Ba Đồn ngày càng được nâng cao.
Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thị xã Ba Đồn đã tích cực tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu, nghĩa vụ khi tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua cuộc vận động, nhận thức của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn. 
 
Chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước cũng đã được Mặt trận các cấp thị xã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả. Nhờ vậy, càng thắt chặt đoàn kết lương-giáo, khuyến khích đồng bào có đạo chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.
 
Song song với đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân thị xã đặc biệt quan tâm, đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, có trên 22.000 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 83%; có 73/98 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, chiếm 74%; 91/117 cơ quan, đơn vị văn hóa, chiếm tỷ lệ 77%.
 
Đồng chí Nguyễn An Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn cho biết,  thời gian tới, Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân; triển khai hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh nhằm thể hiện được vai trò cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.
                           
Lệ Hằng   
(Đài TT-TH Ba Đồn)