.

Minh Hóa: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

.
08:18, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Huyện Minh Hóa là một trong những huyện nghèo của cả nước (huyện 30a), có đông đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) sinh sống. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người DTTS. Bởi thực tế cho thấy, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, đảng viên tiên phong, gương mẫu là những yếu tố quan trọng thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững.

Với đặc thù là một huyện miền núi, có đông ĐBDTTS sinh sống, những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên, đặc biệt đảng viên người DTTS ở huyện Minh Hóa gặp rất nhiều ở khăn. Ở các xã có đông ĐBDTTS sinh sống như: Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn có nhiều bản, làng “trắng” đảng viên và không ít chi bộ Đảng nhiều năm liền không phát triển thêm được đảng viên nào.

Sau khi được kết nạp Đảng, nhiều đảng viên ĐBDTTS ở Minh Hóa càng có thêm động lực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Sau khi được kết nạp Đảng, nhiều đảng viên ĐBDTTS ở Minh Hóa càng có thêm động lực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Trước thực trạng đó, để làm tốt công tác phát triển Đảng ở vùng ĐBDTTS, hàng năm, cấp ủy các cấp ở huyện Minh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và các giải pháp phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người DTTS, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Từ đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Minh Hóa đã triển khai thực hiện mô hình giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn để đưa cán bộ, đảng viên chủ chốt về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản. Thực hiện mô hình này, các đảng viên là cán bộ chủ chốt ở xã vùng ĐBDTTS khi được phân công về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản đã thực sự phát huy được vai trò của các đảng viên “nòng cốt”.

Không chỉ hỗ trợ ĐBDTTS phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những đảng viên “nòng cốt” này đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Đảng bộ xã Trọng Hóa là nơi đầu tiên ở huyện Minh Hóa thực hiện mô hình giải thể chi bộ cơ quan xã để đưa cán bộ, đảng viên chủ chốt về sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản. Đồng chí Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa cho biết, việc làm này đã thực sự tăng thêm sức mạnh cho các chi bộ thôn, bản, không chỉ trong công tác chỉ đạo sản xuất, xóa đói giảm nghèo mà còn tạo được sự đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ bản La Trọng 1 từng có thời điểm 2 năm liền không phát triển được đảng viên nào. Từ năm 2017 đến nay, khi đưa các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên ở chi bộ cơ quan xã về tham gia sinh hoạt, trên tinh thần thẳng thắn góp ý, kiên trì tuyên truyền, vận động, đã có nhiều quần chúng tự nguyện viết đơn xin vào Đảng. Và hiện nay, chi bộ có thêm 3 đảng viên trẻ là người DTTS, trong đó có 2 đảng viên nữ.

Chị Hồ Thị Thon, sau khi vào Đảng đã được dân bản tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản La Trọng 1. Trên cương vị mới, chị tích cực phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên để cùng với chi bộ đưa bản La Trọng 1 ngày càng phát triển.

Không chỉ Chi bộ bản La Trọng 1, mà ở tất cả 18 chi bộ bản trên địa bàn, Đảng ủy xã Trọng Hóa đều thực hiện việc cử những đảng viên là cán bộ có trình độ về sinh hoạt, từ đó quan tâm, giúp đỡ và theo dõi các chi bộ bản khó khăn về công tác phát triển đảng viên, cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Trên cơ sở nắm tình hình thực tế, định kỳ hàng quý, những đồng chí được phân công có trách nhiệm báo cáo trước Đảng ủy về kết quả công tác phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và xóa đói giảm nghèo; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, phát hiện, tạo nguồn đảng viên mới.

Nhờ vậy, 2 năm qua, công tác xây dựng Đảng ở xã Trọng Hóa đã đạt được những kết quả rất khả quan. Nếu như năm 2017, Đảng bộ xã Trọng Hóa chỉ kết nạp được 8 đảng viên thì năm 2018, số đảng viên được kết nạp mới là 11 người và năm 2019 tăng lên 21 người.  Đến nay, Đảng bộ xã Trọng Hóa có 251 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ, trong đó có 18 chi bộ bản; chất lượng đảng viên ở các chi bộ không ngừng được nâng lên.

Tương tự, những năm trước đây, Đảng bộ xã Hóa Sơn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2018, khi thực hiện mô hình giải thể chi bộ cơ quan xã, phân công các cán bộ, đảng viên chủ chốt của xã về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản thì tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Bàn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Sơn chia sẻ: “Khi thực hiện mô hình này, chúng tôi cân nhắc năng lực của từng đồng chí để làm sao khi về sinh hoạt ở đó, các đảng viên “nòng cốt” phát huy hết khả năng để giúp các chi bộ cơ sở ở thôn, bản tăng thêm sức mạnh để vực dậy phong trào…”.

Nhận thấy Chi bộ thôn Tăng Hóa chỉ có 3 đảng viên và nhiều năm không phát triển thêm được đảng viên nào nên Đảng ủy xã Hóa Sơn đã phân công một lúc 3 đảng viên là cán bộ xã về đây sinh hoạt. Từ khi 3 đảng viên “nòng cốt” là Nguyễn Minh Việt (Phó Bí thư Đảng ủy xã), Phan Tiến Du (cán bộ văn hóa xã) và Đinh Văn Tính (cán bộ địa chính) về sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tăng Hóa đã tích cực vận động, bồi dưỡng và phát triển thêm được 3 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên của chi bộ lên 9 người. Hiện, Chi bộ thôn Tăng Hóa cũng đang bồi dưỡng quần chúng Cao Thị Lan, Chi hội Phụ nữ thôn để kết nạp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa cho biết, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên ở các xã vùng ĐBDTTS luôn được huyện đặc biệt quan tâm; coi đây nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng.

Đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của ĐBDTTS ở Minh Hóa không ngừng được nâng cao.
Đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của ĐBDTTS ở Minh Hóa không ngừng được nâng cao.

Ngoài việc phân công các cấp ủy viên phụ tránh địa bàn và các đảng viên “nòng cốt” tìm hiểu, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về tại cơ sở mở các lớp cảm tình Đảng cho các học viên là người DTTS.

Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, trung tâm đã mở 2 lớp tại 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa cho 66 học viên là người DTTS. Việc về cơ sở mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để người DTTS học tập, rèn luyện, tạo được nguồn phát triển đảng viên mới có chất lượng ngay từ thôn, bản.

Theo đánh giá của Huyện ủy Minh Hóa, việc chú trọng, quan tâm phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người DTTS nói riêng đã giúp các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Minh Hóa không ngừng vững mạnh.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Minh Hóa có 4.565 đảng viên. Ở các đảng bộ có đông ĐBDTTS sinh sống, đội ngũ đảng viên là người DTTS đã luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với ĐBDTTS được thuận lợi, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần tích cực vào ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa huyện Minh Hóa giảm nghèo nhanh, bền vững.

Phan Phương

,