.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lệ Thủy: Tích cực học tập và làm theo Bác

.
09:12, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, những năm gần đây, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) huyện Lệ Thủy, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị tại đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thời gian qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lệ Thủy đã tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm cập nhật, củng cố kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động không chuyên trách trên địa bàn huyện.

Học và làm theo Bác, cán bộ, giáo viên Trung tâm luôn chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy.
Học và làm theo Bác, cán bộ, giáo viên Trung tâm luôn chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Ban Giám đốc trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các chuyên đề.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trung tâm chú trọng đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, của người đảng viên, hướng cán bộ, đảng viên tới việc làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm và hành động cụ thể.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Chi bộ trung tâm đã chủ động gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc xây dựng kế hoạch cũng như công tác quản lý tổ chức các lớp học.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trung tâm luôn nêu gương về giờ giấc, thái độ, quan hệ ứng xử, đặc biệt là trong việc định hướng tư tưởng cho học viên; lựa chọn những vấn đề cần quan tâm, trao đổi, nhắc nhở học viên trong việc xác định động cơ, mục đích học tập, chấp hành nội quy, quy chế của trung tâm. Bên cạnh đó, chi bộ thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trung tâm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác.

Lãnh đạo trung tâm thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên đưa các nội dung, tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào bài giảng cho học viên các lớp đối tượng kết nạp Đảng, các lớp bồi dưỡng nhận thức dành cho đảng viên mới, các lớp trung cấp lý luận chính trị...

Chủ động lồng ghép nội dung các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với việc quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện đã đề ra phù hợp với từng loại hình lớp học.

Qua đó, đã góp phần nâng cao kiến thức lý luận và năng lực thực tiễn cho đội ngũ học viên. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sau khi học tập, bồi dưỡng tại trung tâm đã nâng cao được nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua; chủ động áp dụng những kiến thức đã được học vào vị trí công tác thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác đã có tác dụng sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên của trung tâm và các học viên, thể hiện ở việc chấp hành tốt giờ giấc làm việc, hội họp. Nền nếp hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy và quản lý các lớp học ở trung tâm đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Hàng năm, tỷ lệ chiêu sinh theo kế hoạch luôn đạt trên 95%; tỷ lệ học viên học tập chuyên cần luôn đạt từ 90-95%, riêng các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, trung cấp lý luận chính trị, giáo dục QP-AN... tỷ lệ học viên tham gia học tập luôn đạt 100%. Chất lượng học tập ngày càng được nâng lên với tỷ lệ xếp loại: 25-30% học viên đạt loại giỏi, 50-55% học viên đạt loại khá... Từ đầu năm 2019 đến nay, trung tâm đã mở được 17 lớp với trên 1.059 học viên.

Ở Trung tâm BDCT huyện Lệ Thủy, việc học Bác cũng rất gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Với đội ngũ cán bộ giảng viên, học tập Bác trước hết thể hiện qua tinh thần trách nhiệm cao với công tác giảng dạy, trong đó, chú trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng nội dung bài giảng bám sát thực tiễn của địa phương.

Cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức tại Trung tâm BDCT huyện đã chú trọng lồng ghép các nội dung, tài liệu chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh vào thực tiễn giảng dạy.

Cùng với đó, để học tập Bác hiệu quả đội ngũ giảng viên cũng đã lựa chọn những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để nghiên cứu, trao đổi như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng của Việt Nam; việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển hiện nay”.

Việc truyền đạt chuyên đề về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được lồng gắn với nội dung bài giảng qua các vấn đề gần gũi, thiết thực như: Phong cách nêu gương; lối sống giản dị, gần dân, trọng dân của Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Những bài học ấy là hành trang quý giá góp phần nâng cao kiến thức lý luận và năng lực thực tiễn của các học viên sau mỗi lớp đào tạo.

Cơ sở vật chất của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Cơ sở vật chất của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đáng phấn khởi là qua các năm, công tác quản lý lớp học tại Trung tâm BDCT huyện Lệ Thủy ngày càng chặt chẽ và đi vào nền nếp; việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ngày càng hiệu quả hơn.

Phát huy những kết quả đạt được từ việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Trung tâm BDCT huyện tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần hướng tới, trong đó chú trọng lồng gắn các nội dung về học tập và làm theo gương Bác với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị tại đơn vị.

Với nhiều nỗ lực trong các mặt công tác, trong nhiều năm qua, Trung tâm BDCT huyện Lệ Thủy luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ Trung tâm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Kết quả này là tiền đề để việc học tập, làm theo gương Bác tại Trung tâm BDCT huyện ngày càng đi vào “thực chất”, góp phần xây dựng và bồi đắp lên những chuẩn mực đạo đức mới, vun đắp tạo nên những thế hệ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, cùng đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

,