.

Nêu gương trong cán bộ, đảng viên: Những hiệu quả tích cực

.
08:36, Thứ Hai, 09/09/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Nếu chúng ta gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến mấy cũng nhất định làm được”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Quảng Bình đã đẩy mạnh việc nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt với nhiều hiệu quả tích cực.

Hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” tổ chức vào đầu tháng 8-2019 một lần nữa khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm và những hiệu quả của việc học tập, làm theo lời Bác của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình.

Kỷ yếu hội thảo “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã tập trung 23 bài tham luận của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị với nội dung nêu rõ quá trình thực hiện vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên cùng những hiệu quả và các giải pháp, bài học kinh nghiệm.

Thực tiễn đội ngũ cán bộ địa phương và những giải pháp cơ bản để thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là nội dung tham luận của nhiều địa phương, đơn vị.

Tại huyện Tuyên Hóa, thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã có tầm nhìn chiến lược, xác định từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, không ngừng củng cố, kiện toàn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, bảo đảm sự đồng bộ và phát triển.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của huyện đã từng bước trưởng thành về nhiều mặt, bố trí cơ bản hợp lý, đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu, nguồn cán bộ được quy hoạch chặt chẽ, nhất là cán bộ chủ chốt. Hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện Tuyên Hóa có 258 đồng chí, trong đó có 14 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 174 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Để thực hiện hiệu quả việc nêu gương trong công tác cán bộ, Huyện ủy Tuyên Hóa đã triển khai nghiêm túc Quy định 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kỷ luật 22 cán bộ, trong đó, cách chức 5 cán bộ, miễn nhiệm 3 cán bộ và cho thôi giữ chức vụ 3 cán bộ. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng sửa đổi lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm số lượng và thời gian các cuộc họp, giúp cán bộ, đảng viên có thêm thời gian về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân và giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Nhiều nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được đáp ứng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tăng hiệu quả nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Huyện Bố Trạch là một trong những địa phương được đánh giá có hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn cơ bản ổn định. Có được những kết quả đó phải khẳng định vai trò quan trọng trong việc bám nắm địa bàn, sâu sát cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mà đi đầu là đội ngũ cán bộ cấp ủy viên các cấp từ huyện đến cơ sở.

Một trong những nội dung huyện Bố Trạch đang đẩy mạnh là phát triển du lịch đã và đang đạt nhiều hiệu quả tích cực. Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã xác định rõ trách nhiệm, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo hành lang pháp lý để phát triển các mô hình du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa của địa phương.

Xây dựng nông thôn mới cũng là lĩnh vực để lại nhiều dấu ấn quan trọng của huyện Bố Trạch, nhất là trong kết cấu hạ tầng nông thôn. Để đạt được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của người dân, không thể không thể không kể đến vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, đóng góp ngày công lao động, kinh phí, hiến đất… để xây dựng nông thôn mới.

Trong việc triển khai các hội nghị, với phương châm cán bộ, đảng viên thực hiện “đi trước 5 phút, về sau 5 phút”, vấn đề giờ giấc hội nghị được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng hội nghị và tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện quy định về giờ giấc làm việc, hội nghị.

Cùng với các địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với tỷ lệ chiếm trên 50% dân số, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp là những người đi đầu, dẫn dắt lực lượng quan trọng này.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội Phụ nữ các cấp đã tiền phong, gương mẫu trong gây dựng, thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Các chị luôn là người gương mẫu đi đầu, nêu gương sáng trong nhiều lĩnh vực, gần gũi hội viên, tận tình “bắt tay chỉ việc”. Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên đã tự giác hiến đất, hiến cây, tích cực chung tay tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

Cán bộ, đảng viên Hội LHPN thành phố Đồng Hới đi đầu trong phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.
Cán bộ, đảng viên Hội LHPN thành phố Đồng Hới đi đầu trong phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Thực hiện chương trình giảm nghèo, đã có hàng trăm tấm gương cán bộ, đảng viên năng động, dám nghĩ dám làm, tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn hội viên tham gia đầu tư sản xuất, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nhận được sự tin tưởng, quý mến của chị em hội viên nói riêng, của cộng đồng nói chung.

Từ những thành tựu đạt được trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, các giải pháp nêu lên tại hội thảo đã bám sát thực tiễn tình hình địa phương, cơ sở, trong đó tập trung vào việc thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, quan tâm chăm lo đến lợi ích của nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Cán bộ, đảng viên bám sát các quy định, các tiêu chí về nêu gương để cam kết, tự soi mình, tự tu dưỡng, rèn luyện, lấy trách nhiệm, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và sự tín nhiệm của cán bộ, nhân dân để tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương.

Sự đồng hành, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện lời Bác Hồ dạy về trách nhiệm nêu gương đã và đang góp phần quan trọng đưa kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng-an ninh và đặc biệt là giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, là tiền đề quan trọng đưa quê hương Quảng Bình tiếp tục gặt hái những thành tựu mới.

Ngọc Mai

,