.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII-Kỳ họp thứ 10

.
10:12, Thứ Bảy, 03/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - L.T.S: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII họp từ ngày 10 đến ngày 12-7-2019 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

Kính mời bạn đọc xem toàn văn nghị quyết tại đây.

,