.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

.
14:03, Chủ Nhật, 07/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-7, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 714-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, gửi: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các ban Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. Nội dung công văn như sau:

Trong thời gian qua, do tình trạng nắng nóng kéo dài trên phạm vi cả nước nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng mà trọng tâm tại khu vực miền Trung, trong đó, có tỉnh ta. Cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nên đã hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.

Thời gian tới, theo dự báo thời thiết còn nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài có thể đến hết tháng 7-2019 và có nhiều diễn biến bất thường; nhiều khu rừng ở tỉnh ta đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển khai các biện pháp cấp bách sau đây:

- Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối không để xảy ra cháy lớn.

- Phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán người dân khi cần thiết; chủ động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

2. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các huyện, thị, thành ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, nhất là ở các khu vực trọng điểm về cháy rừng; cử lãnh đạo và các phòng chuyên môn xuống hỗ trợ các địa phương ứng trực và chỉ huy chữa cháy rừng.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trách nhiệm cho Chi cục Kiểm lâm tăng cường tối đa lực lượng, bám sát địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng hỗ trợ, tham gia chữa cháy cùng các địa phương khi có cháy rừng xảy ra.

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổng hợp yêu cầu hỗ trợ cấp bách kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Bình phối hợp với các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

4. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm.

6. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương mình quản lý, nhất là ở các khu vực trọng điểm về cháy rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn), thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy trong trường hợp cần thiết.

7. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh căn cứ nội dung Công văn này và chức năng, nhiệm vụ được giao để tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn này và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình và những vấn đề phát sinh.
 

,