.

Thị xã Ba Đồn: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

.
08:58, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thời gian qua, TX. Ba Đồn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, hướng tới xây dựng con người thị xã ngày càng phát triển toàn diện.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Phường Quảng Phúc là địa phương có tỷ lệ đồng bào công giáo trên 90%. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, để từng bước đưa các chuẩn mực giá trị văn hóa con người Việt Nam nói chung và người công giáo nói riêng vào cuộc sống, phường đã khơi dậy những mặt tốt của người công giáo, như: phát huy những đức tính tốt của người công giáo trong 10 điều răn Đức Chúa trời, 6 điều luật hội thánh; tranh thủ sự phối hợp từ các tốp ca đoàn của các nhà thờ, đội lân sư rồng… của giáo xứ Tân Mỹ để tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhi hay các sự kiện khác của địa phương…

Việc làm này đã góp phần thiết thực xây dựng cộng đồng khu dân cư đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa của người công giáo trên địa bàn.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương luôn được Đảng bộ phường Quảng Phúc chú trọng. Phường khôi phục thành công lễ hội cầu ngư của ngư dân tổ dân phố Xuân Lộc; duy trì truyền thống chào cờ vào sáng mồng một Tết ở tất cả các tổ dân phố; tích cực phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đến nay, 5/5 tổ dân phố của phường đều có hương ước, quy ước, từng bước đầu tư và hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa.

Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh (phường Ba Đồn) cũng là đơn vị triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Cụ thể, trường đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử và phong cách sư phạm của giáo viên, học sinh; triển khai ký cam kết thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo và văn hóa ứng xử trong trường học; lồng ghép việc truyền dạy kiến thức với giáo dục văn hóa, đạo đức…

Cô giáo Đặng Thị Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh chia sẻ: “Việc xây dựng văn hóa trong nhà trường đã thực sự lan tỏa trong học sinh và giáo viên. Qua đó, nhiều ý tưởng sáng tạo của thầy và trò được phát huy, các giải pháp giáo dục văn hóa đạo đức ở nhà trường đã làm cho các phụ huynh phấn khởi, từ đó chia sẻ và phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục văn hóa đạo đức cho học sinh.

Nhiều thầy, cô giáo và học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, góp phần giúp trường duy trì và giữ vững đơn vị dẫn đầu cấp học, được Chính phủ tặng cờ thi đua trong năm học 2018-2019”.

Cùng với mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện, 5 năm qua, TX. Ba Đồn đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong hệ thống chính trị, kinh tế, cộng đồng dân cư. Nhờ vậy, nếp sống văn minh, môi trường văn hóa không ngừng chuyển biến, nâng cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đến nay, toàn thị xã có 79 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 22.719/27.290 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 70/103 làng, thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt đối với các giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa phương, vùng miền đạt được nhiều kết quả tích cực…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ba Đồn cho biết, thời gian tới, Thị ủy tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phù hợp với điều kiện, tình hình của thị xã. Các cấp ủy đảng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động văn hóa.

Ngoài những giải pháp trên, các cơ quan, đơn vị cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của thị xã; ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội.

Công tác xã hội hóa cần đẩy mạnh nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và con người; tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa ở cơ sở, kinh phí đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hoạt động văn hóa, quản lý văn hóa và cán bộ của Đảng làm công tác tham mưu trong lĩnh vực văn hóa…

Lê Mai

,