.
Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Lệ Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

.
08:04, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Đặc biệt, Mặt trận đã tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, quốc phòng-an ninh được giữ vững...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới nội dung và phương thức nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức chính trị. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời truyền tải đến nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho khu dân cư Phú Thọ, xã Phú Thủy nhân ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho khu dân cư Phú Thọ, xã Phú Thủy nhân ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Để làm được điều đó, các cấp Mặt trận huyện đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, lắng nghe và kịp thời phối hợp giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hàng năm, nhân dịp lễ, tết, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà các già làng, trưởng bản, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số 3 xã miền núi. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền tổ chức trang trọng, vui tươi.

Tại ngày hội, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu đã được biểu dương, nhiều nhà đại đoàn kết đã được trao tặng cho hộ nghèo cùng các hoạt động như: bữa cơm đại đoàn kết, ký cam kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần động viên nhân dân phát huy truyền thống quê hương, dòng họ, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào rộng khắp, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, gìn giữ.

Trong 5 năm qua, các cấp Mặt trận huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau về vốn, cây, con giống; từng b­ước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, chỉnh trang đô thị khu vực nông thôn…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến đất đai trên địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến đất đai trên địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

Nhiệm kỳ qua, tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 866,5 tỷ đồng, trong đó, nhân đân đóng góp trên 110,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12%. Góp phần vào thành quả đó, Mặt trận các cấp huyện Lệ Thủy đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp công sức, tiền của cùng Nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Ngày nông thôn mới-Đô thị văn minh” được triển khai gần 2 năm qua đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện tham gia. Qua phong trào, Mặt trận đã vận động nhân dân xây dựng 6 khu dân cư kiểu mẫu, 3 hợp tác xã kiểu mẫu, 10 vườn kiểu mẫu, 20 km đoạn đường tự quản kiểu mẫu và nhiều mô hình điểm các cấp về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khu dân cư bảo vệ môi trường.

Công tác vận động, giúp đỡ người nghèo, cứu trợ tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực. Mặt trận các cấp huyện đã triển khai nhiều phương thức vận động hiệu quả như: tăng cường kết nối, cung cấp địa chỉ các gia đình khó khăn cần giúp đỡ cho các cơ quan thông tin đại chúng để huy động sự đóng góp từ các nguồn lực trong xã hội, nhất là các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cùng chung tay giúp đỡ.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm đã thu hút đông đảo các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp hưởng ứng. 5 năm qua, toàn huyện đã vận động được trên 5,5 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, 35 tỷ đồng Quỹ Cứu trợ, hỗ trợ xây dựng 185 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai...

Thực hiện Đề án 85-ĐA/BTT của Ủy ban MTTQVN tỉnh về “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018”, Ủy ban MTTQVN huyện đã trao tặng 404 còn bò giống lai sinh sản cho các hộ nghèo với số tiền trên 6 tỷ đồng. Đến nay, đàn bò cơ bản phát triển tốt, một số con bắt đầu sinh sản, có 12 hộ nghèo được hỗ trợ bò giống đã tự nguyện thoát nghèo trong năm 2019.

Xây nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn.
Xây nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn.

Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận huyện cũng đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND các cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Nội dung, hình thức các hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, phát huy được quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết, có trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Những ý kiến của cử tri được Mặt trận tổng hợp phản ánh đầy đủ, tạo thêm thông tin giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của người dân và đồng thuận trong xã hội…

Nhiệm kỳ tới, các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được mực tiêu đó, các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền sửa đổi, bổ sung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng tiêu chí tạm thời về đô thị văn minh; tăng cường kết nối, huy động tốt các nguồn lực trong và ngoài huyện nhằm đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng những việc làm thiết thực; chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững...

Phạm Hữu Thảo
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy

,