.
Chuyện quản lý:

Gần dân, để lắng nghe... dân

.
09:39, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - 1. Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện Lệ Thủy và 10 hộ tiểu thương chợ Tréo do UBND tỉnh tổ chức vừa qua chỉ diễn ra trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng đã giải quyết được những vướng mắc trong việc thu hồi và đền bù đất đai, dẫn đến khiếu kiện kéo dài suốt hơn 20 năm trời...

Suốt hơn 20 năm qua, giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các hộ tiểu thương đã có hàng chục cuộc làm việc, nhưng giữa 2 bên vẫn không đạt được kết quả cuối cùng.

Các vấn đề cơ bản người dân nêu ra, như: giá bồi thường về đất, tài sản trên đất và các chính sách hỗ trợ khi thu hồi, vị trí mới bố trí cho các hộ dân kinh doanh chưa hợp lý..., chưa được giải quyết ổn thỏa. Bức xúc có, căng thẳng có và tranh luận cũng có, nhưng quan trọng hơn, cuộc đối thoại này kết thúc trong tiếng vỗ tay đồng thuận của người dân. Tại sao cuộc đối thoại lại thành công như vậy?

Tại vì, qua buổi đối thoại này, người dân nói lên được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, còn lãnh đạo địa phương đã cầu thị lắng nghe, tiếp thu tiếng nói của người dân, để rồi đưa ra một phương án giải quyết bảo đảm hài hòa lợi ích của đôi bên. Đây là điều mà bấy lâu nay chính quyền địa phương chưa giải quyết được trên các văn bản mang tính hành chính.

2. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1518-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo đó, thời gian tiếp dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày 25 trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo. Địa điểm tổ chức tiếp dân tại Ban Nội chính, trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp dân đột xuất trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị; khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian, địa điểm tiếp dân đột xuất do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định đối với trường hợp cụ thể. Được biết, Quảng Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành và thực hiện Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Trong khi người đứng đầu Tỉnh ủy đã dành thời gian để gần dân và lắng nghe dân, còn người đứng đầu của không ít các cơ quan, đơn vị, địa phương thì mãi vẫn chưa sắp xếp được thời gian để làm hết trách nhiệm của mình trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Biểu hiện cụ thể đó là, hiện vẫn còn tình trạng thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND của một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, chưa thường xuyên trực tiếp đối thoại với người dân, dẫn đến một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm gây bức xúc cho người dân.  

Đến gần dân để lắng nghe dân... Lắng nghe để giải quyết thấu đáo, hợp tình hợp lý, đúng quy định của pháp luật những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của dân vốn đã được pháp luật quy định rất rõ và rất cụ thể. Bao giờ những người đứng đầu biết lắng nghe dân thì mới hạn chế được những vụ việc khiếu kiện kéo dài, tồn đọng không đáng có như trong thời gian vừa qua.

Dương Công Hợp

,