.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp (*)

.
20:55, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVII.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp
Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời,

Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh,


Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 8. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu khách mời, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và cử tri trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,


Đến thời điểm này, chúng ta đã đi qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2016 - 2020. Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh được tiến hành vào thời điểm sau Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Hội nghị Tỉnh uỷ cuối năm 2018. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta đánh giá một cách toàn diện tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và gần 3 năm qua; xác định các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản để khắc phục khó khăn, phấn đấu đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019.

Như chúng ta đã biết, năm 2018 - năm “bản lề” của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ những năm trước để lại, cùng với những khó khăn nội tại của nền kinh tế. Song, với sự đoàn kết thống nhất cao, sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực phấn đấu rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực:

Có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,03%, vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, giá trị sản xuất nông nghiệp và sản lượng lương thực tăng khá. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt cao nhất từ trước tới nay. Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều tiến bộ, nhiều nhà đầu tư có uy tín, thương hiệu đã và đang đầu tư các dự án trên địa bàn; một số dự án về du lịch, dịch vụ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Thu ngân sách, vượt 4,18% dự toán địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đạt kết quả khá.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, giải quyết việc làm, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, GRDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng.

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập đạt được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm được chú trọng, góp phần hạn chế, ngăn ngừa sai phạm.

Có thể khẳng định rằng: dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2018 và gần 3 năm qua đã tạo được đà tăng trưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018 vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế: có 03/21 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra (gồm: giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất dịch vụ; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế).

Công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 tiến độ còn chậm. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân còn khó khăn, các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao còn ít. Sản xuất công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa có các dự án công nghiệp mang tính động lực để thúc đẩy sự phát triển; một số sản phẩm công nghiệp truyền thống sụt giảm do thị trường tiêu thụ khó khăn. Thu ngân sách đạt còn thấp, nguồn thu thiếu bền vững.

Nhiều dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng triển khai chậm tiến độ. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Chất lượng tăng trưởng du lịch còn thấp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn thiếu nguồn lực, một số tiêu chí sụt giảm.

Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế chuyển biến còn chậm, có mặt còn để xảy ra những bức xúc trong xã hội; đời sống của nhân dân một số nơi còn  khó khăn. An ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chuyển biến chưa mạnh.

Tình hình đó, đòi hỏi HĐND tỉnh phải có những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tận dụng tối đa nguồn lực và cơ hội phát triển; kịp thời cổ vũ, động viên sức mạnh của toàn dân, nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa, từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi, bền vững kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thưa quý vị đại biểu,

Thực hiện các quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.     

Thứ hai: Xem xét, đánh giá kết quả công tác năm 2018 của HĐND và các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thứ ba: HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp; báo cáo của các sở, ban, ngành và các địa phương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác được trình bày tại kỳ họp. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Thứ tư: HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành hữu quan trả lời chất vấn về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Thưa quý vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh diễn ra với nhiều nội dung công việc hệ trọng, đây là kỳ họp cuối năm 2018, cũng là kỳ họp ở vào thời điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.Để chuẩn bị cho kỳ họp, thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung kỳ họp đảm bảo công phu, nghiêm túc, dân chủ theo quy định của pháp luật và đã được gửi tới đại biểu HĐND để nghiên cứu.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm “nước rút” của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn sẽ tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học và chính xác tình hình; phân tích sâu sắc những mặt hạn chế, yếu kém, chỉ đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, hiệu quả với khí thế tiến công, chủ động khắc phục những khó khăn cản trở sự phát triển, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận dân chủ, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.

 

,
 • TP. Đồng Hới: Nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

  (QBĐT) - Thực hiện dự án Dân chấm điểm M-Score, thành phố Đồng Hới đã có nhiều nỗ lực để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn khó khăn do lượng hồ sơ quá nhiều và ngày càng tăng cao, tạo áp lực lớn trong công việc cho cán bộ, nhân viên.

  30/11/2018
  .
 • Hội LHPN Minh Hóa: Nỗ lực hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc

  (QBĐT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Minh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế của chị em phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

  29/11/2018
  .
 • LĐLĐ huyện Tuyên Hóa: Đồng hành cùng lao động nghèo

  (QBĐT) - Với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", LĐLĐ huyện Tuyên Hóa đã xây dựng Quỹ "Vì đoàn viên, người lao động Tuyên Hóa", kịp thời hỗ trợ, động viên giúp cho nhiều đoàn viên, người lao động nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

  29/11/2018
  .
 • Tạo sinh kế cho phụ nữ nghèo

  (QBĐT) - Những hoạt động cụ thể, thiết thực trong phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Sơn Hóa (Tuyên Hóa) đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ (HVPN) trong sản xuất kinh doanh.

  04/12/2018
  .
 • Hội CCB huyện Bố Trạch: Đồng hành cùng đồng đội

  (QBĐT) - Từ phong trào "Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" và Quỹ "Tình đồng đội", nhiều CCB huyện Bố Trạch đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Qua đó, nghĩa tình đồng đội và phẩm chất truyền thống của những người lính Cụ Hồ năm xưa ngày càng được tô thắm...

  04/12/2018
  .
 • Cử tri kiến nghị 62 nội dung liên quan đến 19 sở, ngành, địa phương

  (QBĐT) - Trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII, cử tri trong tỉnh đã kiến nghị 62 nội dung liên quan đến 19 sở, ngành, địa phương. Những kiến nghị của cử tri đã tập trung vào các lĩnh vực "nóng", được dư luận xã hội quan tâm.

  04/12/2018
  .
 • Lệ Thủy: Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

  (QBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Chương trình "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ" giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả tích cực.

  03/12/2018
  .
 • Xây dựng Đảng ở vùng khó: Bài học từ Trọng Hóa

  (QBĐT) - Trong khi một số đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong công tác phát triển đảng viên, chưa phát huy được vai trò của chi bộ, đảng viên khi triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, thì Đảng bộ xã Trọng Hóa đã có những cách làm hay...

  01/12/2018
  .