.

Đảng bộ huyện Minh Hóa: Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

.
07:45, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc mua, đọc và sử dụng báo Đảng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương, những năm qua, Huyện ủy Minh Hóa đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng như một nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; đưa việc mua, đọc và làm theo báo Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên…

Để nâng cao hiệu quả sử dụng báo Đảng, Bưu điện huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng phát hành, do đó, báo và tạp chí của Đảng được chuyển phát đến tận chi bộ tiểu khu, thôn, bản trong toàn huyện, thời gian chuyển phát báo đến cơ bản kịp thời, đúng địa chỉ.

Do vậy, số lượng báo, tạp chí phát hành thông qua Bưu điện huyện tăng lên đáng kể. Năm 2017, Bưu điện huyện đã vận chuyển và cấp phát 397.755 tờ, cuốn; trong đó 94.541 tờ Báo Nhân dân, 146.967 tờ Báo Quảng Bình, 2.446 tờ Báo Quân đội nhân dân, báo phát hành theo chương trình Chính phủ 145.038 tờ, các loại báo khác 8.748 tờ, hơn 320 loại sách phục vụ đọc miễn phí cho tất cả các điểm bưu điện, văn hóa xã trong huyện.

Độc giả xem các loại báo, tạp chí của Đảng.
Độc giả xem các loại báo, tạp chí của Đảng.

Năm 2018, Bưu điện huyện đã vận chuyển và cấp phát 449.580 tờ, cuốn sách, báo, tạp chí các loại; trong đó Báo Nhân dân 106.560 tờ, Báo Quảng Bình 172.442 tờ, Báo Quân đội nhân dân 1.992 tờ, Tạp chí Cộng sản 360 cuốn,  báo phát hành theo chương trình Chính phủ 159.456 tờ, cuốn và các loại sách, báo khác 8.784 tờ, cuốn.

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy thường xuyên quan tâm đổi mới theo hướng tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc.

Các xã, thị trấn quản lý báo tại Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; báo của các chi bộ thôn, bản, tiểu khu đều được quản lý tại nhà văn hóa hoặc giao cho bí thư, phó bí thư chi bộ. Các đơn vị lực lượng vũ trang quản lý tại phòng họp giao ban và tổ chức đọc báo trong các buổi giao ban hàng ngày hoặc được chuyển đến văn phòng của cơ quan, đơn vị để thủ trưởng, cán bộ, công chức cùng nghiên cứu.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở được quan tâm.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Bưu điện huyện  tổ chức các cuộc kiểm tra việc đặt mua và phát hành báo, tạp chí của Đảng tại 16 đảng bộ, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đặt mua và phát hành.

Nhiều đảng bộ, chi bộ trước đây không có báo, đến nay đã có ít nhất là 2 tờ báo là Báo Nhân dân và Báo Quảng Bình; Bản tin Minh Hóa được phát hành đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Qua đọc báo, tạp chí đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng lý luận vào thực tiễn để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị; áp dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, kinh nghiệm tốt, cách làm hay, mô hình mới được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên các báo, tạp chí của Đảng.

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện đều nhận thấy tác dụng hữu hiệu của việc đọc báo, tạp chí của Đảng để nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu nắm bắt, xử lý, nghiên cứu thông tin có tính định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội.

Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cung cấp kịp thời thông tin và định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong nội bộ Đảng và trong xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, qua đó nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả.\

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định; nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không đặt mua hoặc mua không đầy đủ; tình trạng sử dụng báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích vẫn còn phổ biến.

Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nền nếp. Ý thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên chưa cao, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, do đó chưa phát huy được tác dụng của việc học và làm theo báo Đảng.

Thiết nghĩ, báo, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên mà đòi hỏi cần có sự tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong toàn Đảng bộ.

Từ đó, xây dựng phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc phát hành, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở cơ sở; quan tâm biểu dương những đơn vị sử dụng báo Đảng hiệu quả, sáng tạo và kịp thời chấn chỉnh những địa phương, đơn vị mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng không đúng quy định...

Từ đó để báo, tạp chí của Đảng thực sự trở thành tài liệu sinh hoạt, học tập và là kênh thông tin định hướng chính thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời là cầu nối giữa nhân dân với Đảng.

Đinh Thị Ngọc Lê
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa)
 

,
 • TP. Đồng Hới: Nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

  (QBĐT) - Thực hiện dự án Dân chấm điểm M-Score, thành phố Đồng Hới đã có nhiều nỗ lực để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn khó khăn do lượng hồ sơ quá nhiều và ngày càng tăng cao, tạo áp lực lớn trong công việc cho cán bộ, nhân viên.

  30/11/2018
  .
 • LĐLĐ huyện Tuyên Hóa: Đồng hành cùng lao động nghèo

  (QBĐT) - Với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", LĐLĐ huyện Tuyên Hóa đã xây dựng Quỹ "Vì đoàn viên, người lao động Tuyên Hóa", kịp thời hỗ trợ, động viên giúp cho nhiều đoàn viên, người lao động nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

  29/11/2018
  .
 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp (*)

  (QBĐT) - Phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVII.

   

  05/12/2018
  .
 • Hội CCB huyện Bố Trạch: Đồng hành cùng đồng đội

  (QBĐT) - Từ phong trào "Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" và Quỹ "Tình đồng đội", nhiều CCB huyện Bố Trạch đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Qua đó, nghĩa tình đồng đội và phẩm chất truyền thống của những người lính Cụ Hồ năm xưa ngày càng được tô thắm...

  04/12/2018
  .
 • Tạo sinh kế cho phụ nữ nghèo

  (QBĐT) - Những hoạt động cụ thể, thiết thực trong phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Sơn Hóa (Tuyên Hóa) đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ (HVPN) trong sản xuất kinh doanh.

  04/12/2018
  .
 • Cử tri kiến nghị 62 nội dung liên quan đến 19 sở, ngành, địa phương

  (QBĐT) - Trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII, cử tri trong tỉnh đã kiến nghị 62 nội dung liên quan đến 19 sở, ngành, địa phương. Những kiến nghị của cử tri đã tập trung vào các lĩnh vực "nóng", được dư luận xã hội quan tâm.

  04/12/2018
  .
 • Lệ Thủy: Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

  (QBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Chương trình "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ" giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả tích cực.

  03/12/2018
  .
 • Xây dựng Đảng ở vùng khó: Bài học từ Trọng Hóa

  (QBĐT) - Trong khi một số đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong công tác phát triển đảng viên, chưa phát huy được vai trò của chi bộ, đảng viên khi triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, thì Đảng bộ xã Trọng Hóa đã có những cách làm hay...

  01/12/2018
  .