.

Công tác đối ngoại nhân dân góp phần thúc đẩy quá trình hợp tác, phát triển của Quảng Bình trên nhiều lĩnh vực

.
15:09, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với vai trò là một tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoạt động của Liên hiệp không chỉ giúp tăng cường dòng chảy của sức mạnh tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Quảng Bình với nhân dân các nước trên thế giới mà còn góp phần huy động được nguồn lực giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức, bạn bè quốc tế cùng chung tay xây dựng Quảng Bình ngày thêm giàu đẹp.

Trước thềm Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Công tác đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Quảng Bình trên trường quốc tế (trong ảnh, đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đi thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh
Ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đi thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Savannkhet nhân dịp Quốc khánh nước CHDCND Lào.

PV: Trước hết, xin ông có một vài đánh giá về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua?

Ông Lương Ngọc Bính: Xác định đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta; trong những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân như: tăng cường trao đổi các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hòa bình với nhân dân các nước trên thế giới.

Qua đó, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân các nước ngày càng được củng cố, góp phần thúc đẩy quá trình hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế...

>> Cầu nối vận động kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Với mục tiêu  làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ về chính sách ưu đãi cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, những năm qua, Quảng Bình đã triển khai thực hiện quản lý hiệu quả các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc tại tỉnh với các nội dung như: trao đổi đoàn, thăm hữu nghị, tìm hiểu, khảo sát, triển khai thực hiện dự án...

Có thể thấy, nguồn kinh phí nước ngoài được vận động, đầu tư thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân đã đóng góp một phần tích cực cho công tác xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh.

PV: Ông có thể khái quát những thành tựu, kết quả quan trọng mà Liên hiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Ông Lương Ngọc Bính: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên đã có nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt và sáng tạo trên lĩnh vực hoạt động đối ngoại nhân dân, mang lại những kết quả tích cực, tương đối toàn diện.

Mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới, đặc biệt là đối với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN ngày càng được mở rộng, đẩy mạnh theo hướng hình thành khuôn khổ hợp tác ổn định bền vững, đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, Liên hiệp đã tích cực đẩy mạnh phát huy vai trò kiều bào ở nước ngoài thông qua việc tổ chức các đoàn đi thăm và làm việc với các tổ chức kiều bào, xây dựng đội ngũ kiều bào ở nước ngoài trở thành cầu nối quan trọng trong tổ chức tuyên truyền thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.

Song song với công tác hòa bình đoàn kết hữu nghị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp là tăng cường công tác vận động và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Mặc dầu nguồn nhân lực hạn hẹp, thiếu về kinh phí, Liên hiệp đã biết tranh thủ lợi thế của mình là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, gắn bó chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và có sự phối hợp, hỗ trợ trong hệ thống các tổ chức hữu nghị trong cả nước nên đã xây dựng được các đầu mối, nắm bắt kịp thời các thông tin, từ đó phát huy hiệu quả trong công tác vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tài trợ cho tỉnh, đặc biệt là trong vận động khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng trong năm 2016 và 2017 đã vận động được gần 8 tỷ đồng.

Liên hiệp cũng chú trọng công tác phát triển hệ thống tổ chức trong Liên hiệp. Đến nay, Liên hiệp có 5 hội thành viên là các hội hữu nghị song phương, gồm: Hội hữu nghị Việt-Lào, Hội hữu nghị Việt-Thái, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Hội hữu nghị Việt-Nga, Hội hữu nghị Việt-Đức. Công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống Liên hiệp và các tổ chức thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh được quan tâm đúng mức.

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục với nhiều nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần phản ánh rõ nét về hoạt động đối ngoại nhân dân diễn ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu quảng bá về hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Bình đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

PV: Nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Ông Lương Ngọc Bính: Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển kinh tế tỉnh nhà là mục tiêu và cũng là phương châm xuyên suốt các hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ tới. Từ đây, Liên hiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, Liên hiệp phải hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sử dụng đa dạng các hình thức trong hoạt động đối ngoại nhân dân, chuyển mạnh theo hướng chú trọng tính hiệu quả và chiều sâu, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Ưu tiên phát triển quan hệ với nhân dân các nước Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia đi vào chiều sâu, củng cố quan hệ với nhân dân các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống; đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, tích cực ủng hộ các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Bên cạnh đó, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ PCPNN. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ vận động viện trợ PCPNN do UBND tỉnh giao. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh nhằm bảo đảm hoạt động của các tổ chức PCPNN tuân thủ luật pháp Việt Nam, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và các vấn đề nhạy cảm khác.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân. Chú trọng công tác tuyên truyền có chiều sâu về hoạt động của Liên hiệp nói riêng và công tác đối ngoại nhân dân nói chung. Củng cố, kiện toàn, mở rộng tổ chức, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên.

Thực hiện tốt vai trò là cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh…

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

T.A (thực hiện)

 

,