.

TP. Đồng Hới: Khi Quy chế dân chủ đi vào cuộc sống

.
09:26, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, TP. Đồng Hới chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị , đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua và phát triển toàn diện của thành phố.

Để thực hiện hiệu quả QCDC, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP. Đồng Hới đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh về thực hiện QCDC cơ sở. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ thành phố đến cơ sở đều xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo thực hiện QCDC gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các vấn đề nổi lên ở cơ sở liên quan quyền lợi thiết thực của nhân dân; đặc biệt, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mặt trận,  các đoàn thể, ngành chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan; các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản thực hiện dân chủ đến người dân. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, mở rộng các hình thức dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhờ thực hiện tốt QCDC, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của TP. Đồng Hới đã có những chuyển biến tích cực: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 264,7 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.458 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch, tăng 9,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách thực hiện 442 tỷ đồng, đạt 41,1% dự toán thành phố giao; giữ vững 16/16 xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; giải quyết việc làm cho khoảng 3.150 lao động; quốc phòng - an ninh được tăng cường và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Nhờ nêu cao QCDC ở cơ sở, người dân đã ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng gia thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Nhờ nêu cao QCDC ở cơ sở, người dân đã ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng gia thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Thực hiện QCDC ở cơ sở còn được thể hiện ở  việc các xã, phường triển khai nghiêm túc theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đơn cử như việc người dân tham gia bàn bạc xây dựng nhà văn hóa tại tổ dân phố 9, phường Nam Lý. “Trên cơ sở các cuộc họp phát huy QCDC, 370 hộ dân trong khu dân cư đã đồng thuận đóng góp 3 triệu đồng/hộ làm nhà văn hóa với tổng đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng và cuối năm nay nhà văn hóa sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Có được kết quả này, là nhờ Ban cán sự tổ dân phố đã thực hiện khá tốt quy trình công khai dân chủ trong việc vận động nhân dân đóng góp, hoạt động thu, chi và giám sát trong quá trình xây dựng...”, ông Trương Quốc Trị, Bí thư chi bộ cụm 3, Ban cán sự tổ dân phố 9, phường Nam Lý cho hay.

Như vậy, thực tế cho thấy, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, người dân được tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì lẽ đó, không chỉ riêng  phường Nam Lý, mà nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đã tạo điều kiện để nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở trong việc bàn, tham gia ý kiến và quyết định trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân, như: mức hỗ trợ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; bình chọn các đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội; xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư, việc bầu, miễn nhiệm các cán bộ thôn, Ban thanh tra nhân dân...

Đặc biệt nhờ thực hiện tốt QCDC trong bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, đến nay thành phố đã chi trả được 393,8/393,9 tỷ đồng cho nhân dân.

Ngoài ra, việc công khai các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được các xã, phường triển khai bằng nhiều hình thức, như: thông báo trên hệ thống truyền thanh; niêm yết tại trụ sở xã, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố; thông qua cuộc họp thôn, tổ dân phố…

Vai trò giám sát của nhân dân được phát huy; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở ngày càng hiệu quả, kịp thời tham gia, phối hợp với chính quyền giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư.

Cùng với việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện Luật Công chức, viên chức và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong toàn thành phố quán triệt, triển khai nghiêm túc.

Chia sẻ về thực hiện QCDC, bà Nguyễn Thị Nguyên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới cho biết, để thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp chính quyền ở Đồng Hới đã đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân…

Do đó, người dân nhất trí, ủng hộ với các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố. Một số vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn được giải quyết dứt điểm, các vụ việc phức tạp đông người đã được hạn chế và tình trạng khiếu nại, tố cáo đã giảm..”.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 11 phiên tiếp công dân định kỳ với 77 lượt người đến phản ánh, kiến nghị với 49 nội dung; 2 phiên tiếp công dân đột xuất với 23 người đến kiến nghị phản ánh các nội dung liên quan đến việc đền bù do sự cố môi trường biển; tổ chức đối thoại 17 cuộc với nhân dân để giải quyết những vướng mắc trên các lĩnh vực; tiếp nhận 234 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo. TP. Đồng Hới đã giải quyết kịp thời 178/180 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị người lao động theo hướng dẫn của Nghị định 60/NĐ/CP của Chính phủ; bầu ban đại diện người lao động đối thoại nơi làm việc và thực hiện công khai phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phổ biến và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động nên hiện trên 80% lao động trong các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật...

Ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở khẳng định, với các giải pháp quyết liệt, cụ thể, việc thực hiện QCDC trên địa bàn TP. Đồng Hới đã từng bước đi vào cuộc sống;  hệ thống chính trị xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục được củng cố, kiện toàn; phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể ngày càng đạt hiệu quả cao; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhân dân được nâng lên.

Đặc biệt, những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố đã giúp các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kéo dài… góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

N.L
 

,