.

Mặt trận xã Trường Sơn: Xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh vùng dân tộc

.
08:06, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian  qua, bằng sự kêu gọi, vận động từ nhiều nguồn, Mặt trận xã Trường Sơn đã xây dựng nhiều công trình dân sinh phục vụ thiết thực cho đời sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều ở các bản làng xa xôi, cách trở…

Đồng chí  Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch Mặt trận xã Trường Sơn cho biết, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. đô thị văn minh”, Mặt trận xã Trường Sơn đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.

Từ  đầu năm 2018 đến nay, Mặt trận xã Trường Sơn đã thực hiện nhiều mô hình, như: trồng keo xen sắn tại các bản Khe Cát, Cổ Tràng, Chân Trôộng, Cây Cà, Trung Sơn và Cây Sú; khu dân cư làm tốt bảo vệ rừng cộng đồng tại bản Trung Sơn, Cổ Tràng, Sắt, Khe Cát, PLoang, Rìn Rìn; trồng đót tại bản Khe Cát; trồng lạc tại bản PLoang; trồng huỵnh tại bản Nước Đắng; khu dân cư phát triển chăn nuôi trâu bò đàn  tại bản Cổ Tràng, Nước Đắng, PLoang; khu dân cư thực hiện tốt công tác KHHGĐ và không sinh con thứ 3 tại bản Bến Đường; khu dân cư tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc tại bản Dốc Mây và bản Sắt; điểm sáng chấp hành pháp luật ở khu dân cư tại bản Trung Sơn và Chân Trôộng; khu dân cư nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại bản Bến Đường và Khe Cát; mô hình khu dân cư nói không với mê tín dị đoan, bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu tại bản Thượng Sơn và Hôi Rấy...

Theo  đồng chí Nguyễn Văn Tráng, thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Công trình nước sạch do Mặt trận xã Trường Sơn vận động, xây dựng đã về với người dân bản Đá Chát
Công trình nước sạch do Mặt trận xã Trường Sơn vận động, xây dựng đã về với người dân bản Đá Chát

Đặc biệt, trong năm 2018, Mặt trận xã Trường Sơn còn chủ động kết nối kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh có ý nghĩa, như: hỗ trợ làm 3 công trình kéo điện lưới phục vụ sinh hoạt cho 52 hộ dân ở các bản gồm: Trung Sơn, Chân Trôộng, Khe Cát trị giá 225 triệu đồng; hỗ trợ làm 2 công trình thắp sáng đường quê tại bản Cây Cà và Thượng Sơn trị giá 35 triệu đồng; 3 công trình đưa nước từ trên núi về phục vụ sinh hoạt cho bà con tại 3 bản gồm: Đá Chát, Sắt và Dốc Mây, trị giá trên 200 triệu đồng. Hiện tại toàn xã Trường Sơn đã có 15/19 thôn, bản đã có hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Ngoài ra, trong những năm qua Mặt trận xã Trường Sơn còn thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Vân Kiều ở các bản làng xa xôi nhất, như: Dốc Mây, Zìn Zìn...

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, như: xây dựng nhà văn hóa bản Dốc Mây và nhà văn hóa bản Rìn Rìn; xây dựng trường học tại các bản; xây dựng thủy lợi bản Trung Sơn và Chân Trôộng; xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung tại bản PLoang; giám sát các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, như: hỗ trợ bò giống sinh sản, hỗ trợ kinh phí cho bà khai hoang đất sản xuất, hỗ trợ kinh phí học tập cho con em đồng bào, hỗ trợ giống cây lâm nghiệp...

Thông qua giám sát, Mặt trận xã đã kịp thời kiến nghị với  cấp ủy, chính quyền  và các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho đồng bào đúng theo quy định, từ đó góp phần thiết thực nhất giúp bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Trung Dũng

 

 

,