.
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lệ Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

.
08:35, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, các cấp hội và hội viên nông dân huyện Lệ Thủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua đạt kết quả cao. Đặc biệt, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ngành nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của hội viên. Trong phòng trào xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân luôn phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt khi góp công sức, tiền, tài sản để làm cho các vùng quê thêm khởi sắc…

Thực hiện công tác hội và các phong trào thi đua, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, hội viên như: học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Lệ Thủy thăm cánh đồng lúa lớn SRI tại thôn Lộc Thượng, xã An Thủy.
Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Lệ Thủy thăm cánh đồng lúa lớn SRI tại thôn Lộc Thượng, xã An Thủy.

Các cấp hội đã nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên nhằm kịp thời phản ánh những đề xuất, kiến nghị lên cấp trên; động viên cán bộ, hội viên nông dân vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua của hội gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của hội đi vào cuộc sống, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nông dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các cấp hội và hội viên tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội, tập hợp hội viên để thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả. Trong phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện đã tích cực chỉ đạo hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hàng năm, trên địa bàn huyện có trên 22.800 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp, chiếm 90,3% so với số hộ có hội viên. Đến nay, toàn huyện có 17.080 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp, tăng 7.705 hộ so với năm 2012, trong đó có trên 1.000 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm.

Các cấp hội và những hội viên SXKDG đã trực tiếp giúp đỡ cho 813 hộ thoát nghèo, phối hợp giúp đỡ cho trên 200 hộ thoát nghèo với số tiền trên 2 tỷ đồng và trên 7.200 ngày công. Đóng góp của những nông dân SXKDG đã tạo bước đột phá về cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho hội viên.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực tham mưu, tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân, nhất là vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân. Đây được xem là “đòn bẩy” giúp cho hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện trên 9,3 tỷ đồng, tăng 3,3 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Từ số tiền này, hội đã tạo điều kiện cho trên 310 lượt hộ vay, đầu tư trên 50 mô hình sản xuất, kinh doanh.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã phối hợp với các ngân hàng duy trì 142 tổ tiết kiệm, cho hơn 21.000 lượt hộ vay, số tiền dư nợ 314,5 tỷ đồng. Các nguồn vốn đã giúp hội viên nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống. Hội phối hợp tổ chức được 1.051 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 52.516 lượt hội viên nông dân; xây dựng mới 70 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề, dịch vụ với 250 hộ tham gia…

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội cũng đã tích cực vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với địa phương; hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân về trình tự, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã theo quy định.

Qua đó, nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã thành lập các loại hình doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tổ chức sản xuất theo hướng trang trại, gia trại, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã (THT, HTX) kiểu mới trong nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, toàn huyện Lệ Thủy có 83 HTX, 164 THT; có 129 trang trại đạt tiêu chí theo quy định, trong đó 15 HTX, 31 THT do Hội Nông dân phối hợp vận động, hướng dẫn thành lập.

Các cấp hội đã vận động hội viên hiến đất, tiền của, ngày công để chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương. Sau hơn 5 năm thực hiện, hội đã vận động hàng nghìn cán bộ, hội viên đóng góp tiền của, hiến tài sản, hàng rào, trụ cổng... với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng, 90.549 m2  đất và hàng ngàn ngày công.

Mô hình trồng rau sạch của nông dân huyện Lệ Thủy.
Mô hình trồng rau sạch của nông dân huyện Lệ Thủy.

Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho hội viên sản xuất, nâng cao thu nhập cũng như bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí toàn huyện đạt được là 389 tiêu chí, bình quân 15 tiêu chí/xã.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Lệ Thủy sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của người nông dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người nông dân; đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để đạt được mục tiêu đó, hội sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội Nông dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể. Các cấp hội và hội viên nông dân huyện Lệ Thủy quyết tâm nỗ lực góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dương Đệ Quang
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy


 

,