.

Nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

.
08:40, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thành quả đáng phấn khởi trong năm 2017, Đảng bộ xã đã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí về nông thôn mới ...

Đảng bộ xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch hiện có 15 chi bộ trực thuộc (gồm: 9 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ cơ quan và 1 chi bộ hợp tác xã) với 242 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn tập trung lãnh đạo, xây dựng chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, xem đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã tập trung mạnh vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ xã Quảng Liên xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chú trọng đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu...

Ông Trần Thanh Du, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Liên cho biết: “Năm 2017, Đảng uỷ đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” liên quan đến việc phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ...

Mô hình ươm cây giống lâm nghiệp của Hợp tác xã Thanh Trường góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.
Mô hình ươm cây giống lâm nghiệp của Hợp tác xã Thanh Trường góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Xác định xây dựng tổ chức đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội trong sự nghiệp đổi mới quê hương, thời gian qua, Đảng bộ xã đã quan tâm đến công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và toàn đảng bộ; kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, truyền thống quê hương, đất nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương...".

Để xây dựng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Đảng bộ xã Quảng Liên quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Cụ thể, Đảng bộ xã đã bám sát quy chế làm việc, các văn bản hướng dẫn và những quy định của Điều lệ Đảng để tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; tăng cường chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ theo đúng quy định; duy trì chế độ làm việc, chế độ hội nghị theo quy định hàng tháng, tuần; thực hiện việc họp báo, trao đổi thông tin giữa Đảng uỷ với các cấp uỷ cấp dưới để tổ chức triển khai đồng bộ mọi nhiệm vụ từ cấp xã tới từng chi bộ; chỉ đạo kịp thời, tăng cường cũng cố và kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị-xã hội... theo đúng quy định.

Năm 2017, Đảng bộ xã Quảng Liên đã cử 1 đồng chí cán bộ là công chức xã đi đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị; cử 52 lượt cán bộ, công chức xã và các chức danh bán chuyên trách từ xã đến tận cấp chi bộ, thôn tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phục vụ cho quá trình công tác. Đảng bộ cũng tiến hành nghiêm túc việc sắp xếp, bố trí, quy hoạch cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; thực hiện rà soát các tiêu chuẩn chính trị cán bộ để bổ sung quy hoạch Đảng uỷ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025...

Kết quả, đến cuối năm 2017, Đảng bộ xã Quảng Liên có 9/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 6/15 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ xã được công nhận trong sạch vững mạnh; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 8,7%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 62%...

Nhờ xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, tổ chức đảng vững mạnh, nên Đảng bộ xã Quảng Liên đã lãnh đạo chính quyền chăm lo tốt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội do địa phương đề ra. Đến nay, xã Quảng Liên đã hoàn thành về đích nông thôn mới và đang tiếp tục ra sức giữ vững, nâng cấp chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Cũng trong năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội của xã đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Đơn cử, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, vườn đồi tăng 32% so với năm 2016; giá trị thương mại, dịch vụ và thu nhập khác tăng 11,4% so với năm 2016; tổng giá trị sản xuất tăng 32%; tổng sản lượng lương thực đạt 104,3% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh; cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch đẹp; công tác tôn giáo và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm...

Văn Minh 

,