.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

.
14:36, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện toàn diện. Với việc đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hướng về cơ sở, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã góp phần định hướng, nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên, người lao động, qua đó giúp họ ngày càng trưởng thành và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

>> Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động (ĐV,NLĐ) được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức công đoàn. Ngay sau Đại hội Công đoàn Quảng Bình lần thứ XVII, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch trọng tâm về công tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2013 -2018, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hoạt động của cấp mình.

Hàng năm, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho ĐV,NLĐ, nhất là ĐV, NLĐ trong doanh nghiệp luôn được các cấp công đoàn xem là nhiệm vụ cấp bách và thực hiện như một giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thông qua các hình thức đối thoại, diễn đàn, tư vấn pháp luật, các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với ngành Tư pháp, BHXH, Ban ATGT, Công an, các ban chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên truyền những nội dung cần thiết, phù hợp có liên quan trực tiếp đến người lao động ở các cơ sở, như: Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật An toàn vệ sinh lao động, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết Công đoàn...

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động thời gian qua đã được đổi mới nội dung, chất lượng và hướng về cơ sở.
Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động thời gian qua đã được đổi mới nội dung, chất lượng và hướng về cơ sở.

Bên cạnh công tác tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật bằng hình thức đối thoại, diễn đàn, các cấp công đoàn cũng đã phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền thông qua trang báo công đoàn, chuyên mục Lao động và Công đoàn trên Báo Quảng Bình, Báo Lao động, trang web LĐLĐ tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Kết quả, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tiến hành tổ chức 20.214 cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật và các đợt học tập chính trị tại cơ sở, với 225.809 lượt đoàn viên tham gia; xây dựng được 89 phóng sự, hàng trăm tin phát trên sóng truyền hình, 82 trang báo với hàng ngàn bài, tin, ảnh đăng trên các báo trung ương và địa phương với nhiều nội dung và hình thức phong phú; tổ chức hàng trăm hội nghị tập huấn chuyên đề về văn hóa ứng xử cho hàng ngàn công nhân lao động trong doanh nghiệp...

Đến nay, tỷ lệ đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn đạt 94,72%.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng những vấn đề nảy sinh, như: sự cố ô nhiễm môi trường biển do Công ty Formosa Hà Tĩnh, vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc để kích động, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh các đợt tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động và nhất là đoàn viên, người lao động các địa bàn công giáo, địa bàn vùng biển; thường xuyên phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng, phó  các ban LĐLĐ tỉnh về các địa bàn phức tạp, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tham gia sinh hoạt, nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động ổn định tư tưởng trong đoàn viên, lao động, học sinh, quần chúng nhân dân; chỉ đạo công đoàn cơ sở trong các trường học chủ động phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác quản lý đối với học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đã phát động, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai có hiệu quả chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm giúp đỡ học sinh, ngư dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Bên cạnh đó, với tinh thần vì quyền lợi đoàn viên và người lao động, công tác tuyên truyền đã tập trung định hướng nhiều hoạt động do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, như: “Năm phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở”, “Năm vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động”, “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân", "Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác"... đã được các cấp công đoàn trong tỉnh hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Thông qua các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các cấp công đoàn đã trao 5.185 suất quà với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng; trao 3.000 “Sim công nhân”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa  199 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng; khởi công xây 2 nhà nội trú 1,4 tỷ đồng; cho 474 đoàn viên vay vốn để phát triển kinh tế với 2,2 tỷ đồng đồng.

Thời gian tới, để đạt được những kết quả tốt hơn trong công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh  tiếp tục  tập trung chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục của các tổ chức công đoàn. Trong đó, tiếp tục triển khai đề án của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất".

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân hàng năm để đoàn viên, người lao động có “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”; triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, người lao động; kịp thời dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng, ổn định tình hình trong đoàn viên, người lao động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nguyễn Xuân Toàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 

                                                          

 


 

,