.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

.
13:55, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Không chỉ làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Quảng Bình đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua mỗi phong trào đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, sự nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng sản xuất, kinh doanh.

>> Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

Cùng với những hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động thì phong trào thi đua yêu nước thời gian qua cũng được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

5 năm qua, các cấp công đoàn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, nội dung và biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã quan tâm, chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng như ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng trong công nhân viên chức lao động” với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các sở, ban ngành.

Nhiều công đoàn cơ sở đã đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước.
Nhiều công đoàn cơ sở đã đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã hướng dẫn các công đoàn trực thuộc xây dựng quy chế khen thưởng, đăng ký danh hiệu thi đua, thực hiện chặt chẽ các bước trong tổ chức phong trào từ khâu phát động, theo dõi đến bình xét khen thưởng để nhằm bảo đảm công khai, dân chủ. Nhờ vậy các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động trong những năm qua đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các phong trào thi đua đã được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức phát động, triển khai kịp thời với nhiều nội dung, hình thức phong phú và phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp như phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong ngành Giáo dục và Đào tạo, "Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế” trong ngành Y tế, "Xây dựng địa bàn kiểu mẫu và cán bộ tín dụng giỏi" trong ngành Ngân hàng, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu" trong Công đoàn viên chức...

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã gắn việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã nâng cao chất lượng  phong trào thi đua trong đội ngũ đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, trong từng giai đoạn cụ thể, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phát động các phong trào thi đua với những nội dung, hình thức tổ chức có nhiều đổi mới phù hợp, như: phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “Cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh", “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp”... đã thu hút các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia, hưởng ứng nhiệt tình.

Thực tiễn cho thấy, qua thực hiện  các phong trào thi đua yêu nước do các cấp công đoàn phát động, toàn tỉnh   đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn.

Trong 5 năm qua đã có 31.847 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiến bộ mới được áp dụng vào sản xuất kinh doanh và công tác; góp phần  nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc, làm lợi trên 25,9 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được của những phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã vinh dự được tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; có 913 tập thể công đoàn được khen thưởng, trong đó có 38 tập thể được tặng cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể được tặng bằng khen Chính phủ, 113 lượt tập thể được tặng bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ tỉnh  tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức với phương thức hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn để tổ chức các phong trào thi đua, trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, các cấp công đoàn khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tiếp tục chỉ đạo và phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua mới phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động tích cực thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết sẽ tiến hành động viên, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nhất là đối với công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Từ những mô hình, điển hình tiên tiến của các phong trào thi đua sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để làm hạt nhân thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII đề ra.

Nguyễn Xuân Thạch
Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình

  

,