.
Chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023:

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

.
08:22, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định giai cấp công nhân là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Quảng Bình đã luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trải qua chặng đường dài đồng hành, đến nay, Công đoàn Quảng Bình đã khẳng định được vị thế và thực sự là điểm tựa tin cậy của mỗi đoàn viên, người lao động.

Thời gian qua, với sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, lực lượng đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh ta đã tăng về số lượng và chất lượng.

Đại đa số đoàn viên, người lao động có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng và tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định, tiền lương bình quân năm 2017 đạt trên 4,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 34,61% so với năm 2013).

Việc thực thi pháp luật lao động trong các doanh nghiệp có tiến bộ hơn trước. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách của người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thực hiện Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 9-10-2013 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ tỉnh đã đưa thư viện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) vào hoạt động, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Nhờ đó việc tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT tăng lên qua hàng năm, đồng thời doanh nghiệp đã quan tâm đưa vào TƯLĐTT những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Công tác quản lý ở các cấp công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đã có chất lượng, hiệu quả. Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng vào những nội dung liên quan trực tiếp đến Bộ luật Lao động, Luật BHXH, dân chủ cơ sở, các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.  Bên cạnh đó, việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các cấp công đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến chế độ BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động tại các  cơ quan, doanh nghiệp, qua đó đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm pháp luật để kiến nghị người sử dụng lao động, cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết; phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH với số tiền lớn, kéo dài trước khi khởi kiện ra tòa án theo quy định pháp luật bước đầu có kết quả tích cực. Trong năm 2017, các cấp công đoàn đã đôn đốc thu 9,9 tỷ/21tỷ đồng nợ BHXH tại 72/117 doanh nghiệp nợ BHXH trước khi khởi kiện ra tòa án.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động thời gian qua được các cấp công đoàn đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và được đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực. Hằng năm, các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tạo nguồn lực, có nhiều cách sáng tạo trong  tổ chức các chương trình như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” cho đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà công nhân lao động.
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà công nhân lao động.

Đáng chú ý là, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh về xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động gặp khó khăn do thiên tai, hoạn nạn.

5 năm qua, các cấp công đoàn đã huy động được số tiền trên 82 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động xã hội cụ thể: Có 70.532 lượt đoàn viên, lao động được hỗ trợ, thăm hỏi với số tiền gần 26 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 308 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 8,540 tỷ đồng; xây dựng 4 nhà nội trú giáo viên, 1 phòng học số tiền 2,13 tỉ đồng; luân chuyển cho vay 1,296 tỷ đồng Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với 17 lượt dự án...

Bên cạnh các hoạt động xã hội chung, trước những sự cố do thiên tai, nhân tai, Công đoàn Quảng Bình phát động và triển khai chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành với học sinh vùng biển”, vận động được hơn 900 triệu đồng để trao cho các học sinh gặp khó khăn ở vùng biển; chương trình “1000 lá cờ Tổ quốc tặng nghiệp đoàn nghề cá” đã ủng hộ được 1.946 lá cờ Tổ quốc tặng 2 nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh và phường Hải Thành; chương trình“Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” bước đầu cùng với doanh nghiệp tổ chức ngày hội tư vấn pháp luật và định hướng giới thiệu việc làm nhằm tháo gỡ  khó khăn cho doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động ...

Trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình hoạt động của Công đoàn, các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức cho đoàn viên, người lao động học tập các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được cụ thể hoá bằng phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”.

Thực hiện Chương trình 1464/CTr-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động", các cấp công đoàn tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ động tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục tổ chức cho 87.738 lượt đoàn viên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.  

Xác định công tác phát triển đoàn viên và các tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS), nhất là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện Chương trình số 1643/CTr-TLĐ ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”thời gian qua, các cấp công đoàn đã có những giải pháp thiết thực đẩy mạnh công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, như: Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh; tổ chức hội nghị chuyên đề; phân công trách nhiệm cụ thể các Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chuyên viên cơ quan LĐLĐ tỉnh trực tiếp phối hợp với Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tích cực vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn nên đã vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Đến tháng 3-2018, đã phát triển tăng thêm 6.751 đoàn viên, đạt 157,0% kế hoạch, nâng tổng số đoàn viên công đoàn 50.187 người và 1.150 tổ chức CĐCS, trong đó, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thành lập CĐCS; thành lập 101 CĐCS khu vực ngoài nhà nước, đạt trên 160% kế hoạch.

Cùng với việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên,  công đoàn các cấp đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở. Thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6-1-2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, các cấp công đoàn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Nội dung và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phù hợp với từng loại hình cơ sở, hoạt động có hiệu quả, tạo sự tin tưởng, chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Kết quả, về đánh giá phân loại CĐCS đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”: tỷ lệ công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đạt 88,84%, tỷ lệ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 53,55%.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2013-2018 LĐLĐ tỉnh đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiều lần tặng cờ thi đua. Có 913 tập thể, 1.611 cá nhân trong hệ thống tổ chức công đoàn được Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

Trong những năm tới, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh có những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động công đoàn. Từ những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh sau hơn 30 năm đổi mới sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đời sống nhân dân, người lao động.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng, sức cạnh tranh của nền kinh tế càng lớn sẽ xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động công đoàn. Chính vì vậy nhiệm vụ đặt ra của Công đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023 là hết sức nặng nề.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, đòi hỏi các cấp công đoàn phải xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Quảng Bình sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, qua đó xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình 

,