.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở huyện Bố Trạch: Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo

.
09:13, Thứ Ba, 24/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bằng những cách làm hay, thiết thực trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả từ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bố Trạch cho biết: "Để việc  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng huyện Bố Trạch đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Các cấp, các ngành, đoàn thể bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của tổ chức đảng; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm".

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp, cụ thể hóa nội dung chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, tồn đọng.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên công chức, viên chức…

Từ những cách làm trên, các tổ chức đảng yếu kém hoặc yếu kém từng mặt đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc trong sạch vững mạnh, như: Đảng bộ xã Thanh Trạch, Chi bộ Trung tâm Viễn thông huyện, Chi bộ BHXH huyện...

Đặc biệt, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phát huy tác dụng tích cực, làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng gắn với đời sống.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng dân chủ, tín ngưỡng tôn giáo đi ngược lại với lợi ích chính đáng của đông đảo quần chúng nhân dân, gây mất ổn định tình hình, trật tự trong nông thôn; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh (xã Sơn Lộc)- tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ.
HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh (xã Sơn Lộc), tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bằng những cách làm hay, thiết thực trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả từ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Học và làm theo Bác dần đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới lề lối, tác phong làm việc; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiên phong, gương mẫu học và làm theo Bác, chủ động gần dân, sát dân, “nói ít, làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu, như: Hội Cựu Chiến binh huyện triển khai phong trào “Chi hội hành động kiểu mẫu”, với nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua như “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”.

Nhiều doanh nghiệp, trang trại CCB làm ăn có hiệu quả, làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo. Điển hình CCB Nguyễn Thị Hạ, xã Thanh Trạch, chủ doanh nghiệp thu mua, chế biến hải sản tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động có thu nhập bình quân trên 5.000.000/tháng, vừa làm tốt công tác từ thiện nhân đạo.

Thị trấn Hoàn Lão với chủ trương xã hội hóa đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, trong năm 2016, đã vận động được 212 triệu đồng đồng làm biển tên đường, 756 triệu đồng làm biển số nhà. Thị trấn cũng chỉ đạo chi bộ tiểu khu 1 vận động nhân dân đóng góp được 750 triệu đồng xây dựng hoàn thành nhà văn hóa tiểu khu; chi bộ tiểu khu 11 vận động được 150 triệu đồng, chi bộ tiểu khu 6 là 50 triệu đồng để chuẩn bị xây mới nhà văn hóa; chi bộ tiểu khu 8 vận động được 112.000.000 đồng để tu sửa và làm sân nhà văn hóa.

HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh (xã Sơn Lộc) do chị Ngô Thị Kim Liên, đảng viên làm giám đốc. HTX liên kết trực tiếp với 25 tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động (trong đó phụ nữ, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo trên 95%.). HTX đã thành công trong việc chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu cho xã miền biển và các xã khác trong và ngoài huyện.

Năm 2017, HTX đã đạt doanh thu gần 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1,2 tỷ đồng…Thiếu úy Lê Phúc Lộc, cán bộ Đội CSĐTTP về ma túy, Công an huyện Bố Trạch cùng với đồng đội đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy, được cấp trên và nhân dân các địa phương đánh giá cao. Anh Hoàng Văn Ninh, đảng viên trẻ tiêu biểu vùng giáo, trưởng thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch (với 226 hộ và 1.007 nhân khẩu, giáo dân chiếm khoảng 60% dân số) đã lãnh đạo thôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu xây dựng nông thôn mới…

Tuy nhiên, theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bố Trạch, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở trên địa bàn huyện còn có mặt hạn chế, như: Một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của địa phương, đơn vị; tiêu chí đề ra còn chung chung, khó nhớ, khó thực hiện. Việc biểu dương, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều, chưa lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân mà chủ yếu chú trọng trong cán bộ, đảng viên.

Để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị; trong đó chú trọng đổi mới phương thức thực hiện; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể hàng năm.

Mặt khác, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) của các cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, hình thức...

Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên trong đời sống cũng như việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hương Trà


                                                                             

,