.

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

.
15:38, Chủ Nhật, 15/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực và thu được nhiều kết quả tích cực.

>> Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng vững mạnh

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/ CT/TW của Bộ Chính trị.
Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/ CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời tổ chức hội nghị học tập quán triệt cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối; đồng thời, tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Trong đó, yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nổi bật như: phong trào tình nguyện chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào hiến máu tình nguyện và các phong trào thi đua trong thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, trong tiếp xúc với nhân dân… của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác. Trong đó, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng và bắt buộc cá nhân phải có đăng ký học tập và làm theo gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa những chuyên đề đã học tập vào thực tiễn hoạt động của từng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các vấn đề còn khuyết điểm, hạn chế, những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Tiêu biểu, như:  Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Hải quan, Văn phòng UBND tỉnh… gắn với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; Đảng bộ Sở Tư pháp, Đảng bộ Sở Nội vụ gắn với đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Nhiều cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng bàn bạc, lựa chọn và quyết tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã có các giải pháp tích cực trong quản lý dự án, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa; Đảng bộ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Sở Y tế đã tập trung vào những vấn đề vi phạm đạo đức, lối sống, phong cách và ý thức phục vụ của một số cán bộ, đảng viên; Đảng bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, vi phạm trong quản lý đất đai, những vấn đề nổi cộm về tranh chấp, lấn chiếm đất đai để chỉ đạo và đề ra các biện pháp giải quyết… đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm chú trọng.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu, như:  Phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt vì ngày mai lập nghiệp”, phong trào “Nghiên cứu và sáng tạo khoa học” của Đảng bộ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và mô hình “Tiết kiệm từ rau sạch”, “Tiết kiệm từ chăn nuôi lợn sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh...

Từ những kết quả đạt được trong học tập và làm theo Bác, nhân dịp sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy cơ sở đã biểu dương khen thưởng cho 32 tập thể và 55 các nhân tiêu biểu; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, đặc biệt là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai các nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong đó, tập trung xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đoàn thể, cơ quan chuyên môn và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm; đặc biệt, chú trọng xây dựng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, “gương người tốt, việc tốt” ở các cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập và làm theo lời Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm tại cơ quan, đơn vị. Tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thanh Lam
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

 

,