.

Đảng bộ Quân sự huyện Quảng Ninh: Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện

.
08:23, Thứ Năm, 05/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng bộ Quân sự huyện Quảng Ninh hiện có 3 chi bộ trực thuộc, với 37 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Ninh đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thượng tá Bùi Minh Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quảng Ninh cho biết, xác định xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, Đảng bộ Quân sự huyện Quảng Ninh đã chú trọng triển khai quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực quân sự-quốc phòng, với 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị tham gia học tập, quán triệt.

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Trong đó lấy xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” theo tinh thần Chỉ thị số 200-CT/ĐU, ngày 20-4-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh làm biện pháp chủ yếu. Việc kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ Quân sự huyện thường xuyên duy trì.

CBCS LLVT huyện tham gia cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai ở xã Hải Ninh.
CBCS LLVT huyện tham gia cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai ở xã Hải Ninh.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức thiết thực. Đảng bộ xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ đạo tổ chức 100% cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị đăng ký phấn đấu thực hiện và đánh giá kết quả hàng năm.

Chính vì vậy, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đều kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực công tác, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng ở địa phương. Qua đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Ninh cho biết thêm, để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, của Huyện ủy Quảng Ninh và chỉ thị huấn luyện chiến đấu của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến tận Ban CHQS các địa phương, đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đảng bộ Quân sự huyện đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chi bộ quân sự các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác quân sự-quốc phòng địa phương; đồng thời tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Trong công tác huấn luyện quân sự, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo đúng kế hoạch. Các địa phương, đơn vị tự vệ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình huấn luyện theo kế hoạch đề ra; đồng thời xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương theo hướng tinh gọn, vững mạnh, rộng khắp.

Với những thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, năm 2017, 100%  đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 84,6% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 2/3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

“Trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự huyện Quảng Ninh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, phát huy tốt vai trò, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng LLVT huyện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để huyện phát triển kinh tế bền vững”- thượng tá Nguyễn Duy Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Ninh nhấn mạnh.

Hương Trà 

,