.
Phụ nữ ngành Y tế:

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

.
08:26, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Bác, ngành Y tế đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, viên chức, lao động.

Nữ cán bộ y tế luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo hướng về cộng đồng.
Nữ cán bộ y tế luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo hướng về cộng đồng.

Với đặc thù là ngành có số lượng nữ cán bộ, viên chức, lao động khá cao, chiếm khoảng 75% tổng số cán bộ, viên chức, lao động toàn ngành, trong đó có nhiều nữ cán bộ đảm nhận các cương vị chủ chốt ở Văn phòng Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Họ là lực lượng quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Từ việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Vì sự tiến bộ phụ nữ y tế"... nhiều nữ cán bộ y tế đã đạt các danh hiệu thi đua như chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua của ngành và cấp cơ sở.

Một số chị được nhận các phần thưởng cao quý của ngành, của Nhà nước như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và các thành tích khác, đa số chị em đều đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Nh.V 

,