.

Đảng bộ xã An Ninh: Khắc phục yếu kém để vươn lên

.
08:07, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nói về Đảng bộ xã An Ninh, đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Phan Mạnh Hùng khẳng định: An Ninh hôm nay đã đổi thay, ổn định và không ngừng khắc phục yếu kém vươn lên, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng toàn huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong năm vừa qua.

Đảng bộ xã An Ninh có 25 chi bộ, với gần 600 đảng viên. So với một số địa phương khác trong toàn huyện Quảng Ninh, thì An Ninh xuất phát điểm còn thấp, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn; bộ máy lãnh đạo của xã có nhiều bất cập và hạn chế...

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh, sau khi kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, Đảng bộ xã An Ninh đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; từ đó, tạo được sự đồng thuận giữa “ý Đảng, lòng dân”, tập trung trí tuệ tập thể, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2017, sau nhiều năm phấn đấu, lần đầu tiên Đảng bộ xã An Ninh đã vươn lên đạt trong sạch vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã An Ninh Trương Ngọc Vũ cho biết: "Xây dựng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và các chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân là những trăn trở mà chúng tôi cần phải hiện thực hóa. Trong đó vai trò tiên phong, đầu tàu của tổ chức đảng, đảng viên được đặt lên hàng đầu".

An Ninh là địa bàn trọng điểm của huyện Quảng Ninh về sản xuất lúa.
An Ninh là địa bàn trọng điểm của huyện Quảng Ninh về sản xuất lúa.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy xã và các cấp ủy đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, căn bản, Đảng ủy xã và các cấp ủy đã tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, đề án của Huyện ủy Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp tình hình thực tiễn các chi bộ trên địa bàn. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được các cấp ủy chú trọng cả về chất lượng lẫn số lượng. Trong năm qua, Đảng bộ xã đã bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp được 18 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 105,9% kế hoạch.

Đảng ủy xã và các cấp ủy cũng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã uốn nắn kịp thời những sai sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

“Đảng bộ được xây dựng, củng cố, trong sạch vững mạnh tạo cơ sở vững chắc để Đảng bộ, hệ thống chính trị, nhân dân phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế  địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đưa An Ninh ngày càng phát triển”, Bí thư Đảng ủy xã Trương Ngọc Vũ nói thêm.

An Ninh xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao mức sống cho người dân là mục tiêu xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển nền nông nghiệp bền vững phù hợp đặc thù địa bàn trọng điểm của huyện về sản xuất lúa, cùng với duy trì các ngành nghề chăn nuôi, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Năm 2017, nhờ chú trọng đưa giống mới, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và đầu tư thâm canh vào sản xuất, chủ động phòng trừ sâu bệnh nên năng suất, sản lượng lúa đạt cao, là năm có năng suất, sản lượng cao nhất trong những năm gần đây với tổng sản lượng lương thực đạt trên 9.600 tấn, tăng 5,4% so với kế hoạch và tăng 123 tấn so với năm 2016. Chăn nuôi trong toàn xã có bước chuyển biến tích cực, tổng đàn gia súc, gia cầm khá ổn định. Xã cũng duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, nâng cao hiệu quả diện tích nuôi mô hình lúa-cá. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tự nhiên trong năm 2017 đạt 170 tấn.

Đặc biệt, năm 2017, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt cao nhất từ trước đến nay, nguồn thu đạt trên 4 tỷ đồng, đạt 202% kế hoạch; các khoản thu đều đạt và vượt dự toán, nhất là tiền cấp quyền sử dụng đất 296%, phí môi trường 787%, thuế tài nguyên 201%, lệ phí trước bạ 235%. 

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ xã đã huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò chủ động của các Ban phát triển thôn và Ban giám sát cộng đồng tại cơ sở nên hiệu quả trong thực hiện xây dựng NTM đạt được khá. Toàn xã huy động tổng kinh phí trên 6,8 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó người dân đóng góp trên 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân xây dựng mới, nâng cấp nhà ở, các công trình ngõ, tường rào với tổng kinh phí ước thực hiện 32,2 tỷ đồng.

Từ điểm xuất phát thấp, đến nay, An Ninh hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/năm. Toàn xã có 6/7 thôn được công nhân danh hiệu làng văn hóa...

"Với những kết quả đạt được, thời gian tới, An Ninh sẽ tiếp tục phát huy nội lực trong phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị và giữ vững quốc phòng-an ninh.", Bí thư Đảng ủy xã An Ninh Trương Ngọc Vũ khẳng định.

Hương Trà

 

,