.

Đảng bộ trong sạch vững mạnh tạo đà phát triển cho doanh nghiệp

.
09:25, Thứ Năm, 01/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng của đơn vị thời gian qua. Đảng bộ công ty luôn coi đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển một cách toàn diện.

Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh hiện có 126 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc.

Việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và kịp thời, có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Năm 2017 Đảng bộ tiếp tục tập trung xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quy định số 170/QĐ-TW ngày 7-3-2013; đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng lĩnh vực sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Công ty Sông Gianh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Công ty Sông Gianh.

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh luôn kịp thời triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết, chính sách của Đảng gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ, phân công đảng ủy viên phụ trách bám sát nhiệm vụ được giao, nắm bắt những hạn chế để kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa chữa.

Đảng bộ cũng chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng với sự phát triển của đơn vị trong từng giai đoạn.

Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Các tổ chức, đoàn thể đã tích cực chủ động, phối hợp phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt. Đảng bộ Công ty cũng thực hiện tốt công tác phát triển Đảng.

Trong năm 2017, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp 5 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 126. Với một lực lượng đảng viên mạnh, gương mẫu đầu tàu, hàng năm, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh với trên 97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trong công tác lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, táo bạo của Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, nhân viên, lao động, Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh đã tập trung tìm mọi biện pháp để ổn định tổ chức bộ máy và phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ Công ty chỉ đạo doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; chú trọng xây dựng chiến lược phát triển thị trường trong và ngoài nước; tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm; đẩy mạnh liên doanh, liên kết; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế.

Với những bước đi phù hợp, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn được giữ vững, góp phần nâng tổng doanh thu năm 2017 lên 550 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2016); lợi nhuận tăng 21% so với năm 2016. Việc làm và đời sống của cán bộ, công nhân viên thường xuyên được giữ vững, ổn định với mức thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng...

Chặng đường mới đang mở ra phía trước với nhiều cơ hội và thách thức mới. Tin tưởng rằng, với những thành quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết nhất trí cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đảng bộ Công ty cổ phần Công ty Sông Gianh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đi lên.

Đ.V

 

,