.

Toàn tỉnh kết nạp 2.325 đảng viên mới

.
10:24, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, các đảng bộ trong toàn tỉnh đã kết nạp 2.325 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 71.920 đảng viên.

Cùng với những thuận lợi, thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tại một số vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nghiệp tư nhân, công tác tạo nguồn gặp khó khăn khi lực lượng đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa, doanh nghiệp chưa chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, một số đoàn viên, thanh niên còn thiếu ý chí phấn đấu...

Để công tác phát triển Đảng bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, năm 2018, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng  vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nghiệp tư nhân...

Song song với công tác phát triển Đảng, các tổ chức cơ sở đảng không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò. trách nhiệm của cấp ủy đảng trong xây dựng Đảng và chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội.

N.M
 

,