.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

.
07:44, Thứ Hai, 26/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 22-11-2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012-2020. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, Huyện ủy Lệ Thủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các phòng, ban chức năng triển khai với những nội dung cụ thể và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy cho biết, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện kịp thời ban hành Quyết định số 2735/QĐ- UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân gồm 14 đồng chí, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc BHXH huyện và Trưởng phòng Y tế huyện làm phó ban.

Ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị định kỳ để đánh giá tình hình và sơ kết rút kinh nghiệm. Hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về BHYT, BHXH cho các xã, thị trấn, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và chính quyền cơ sở.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Thủy được chăm sóc sức khỏe tại Trạm Quân dân y Làng Ho.
Đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Thủy được chăm sóc sức khỏe tại Trạm Quân dân y Làng Ho.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật về BHYT, BHXH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. BHXH huyện đã tiến hành dựng 5 bảng quảng cáo quy mô lớn và treo 35 băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm của huyện, tại Bệnh viện đa khoa và trung tâm các xã, thị trấn với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng về chính sách BHXH, BHYT.

Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về ý nghĩa của bảo hiểm y tế. Cụ thể, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với BHXH huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền đến tận hội viên của 5 xã với trên 1.300 người tham gia.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo ký kết chương trình phối hợp với BHXH huyện để tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên Huyện ủy hàng tháng cho 34 đồng chí. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở với hơn 300 đồng chí thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, thu hút hàng chục ngànlượt người nghe; đồng thời phối hợp đăng tin, bài đều đặn hàng tháng trên Bản tin Lệ Thủy  phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Năm, trên cơ sở thực hiện Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã chỉ đạo BHXH huyện triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện theo luật định.

Cụ thể, đối với BHXH bắt buộc thu thêm 374 đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thị trấn tham gia BHXH để hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Đối với BHXH tự nguyện là công dân đủ từ 15 tuổi trở lên (không hạn chế độ tuổi trần), linh hoạt trong mức đóng, đa dạng phương thức đóng (một năm một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau, đóng một lần cho những năm còn thiếu). Nhờ vậy, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện tăng đáng kể. Nếu như năm 2012, toàn huyện có 296 đối tượng, thì năm 2017 có 813 đối tượng.

Trong 5 năm (từ 2012-2017) BHXH huyện đã giải quyết chế độ BHXH tự nguyện cho 86 lượt người, trong đó: BHXH tự nguyện hàng tháng là 53 người, BHXH tự nguyện một lần là 33 người. Ngoài ra, địa phương còn thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, nhất là BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nông dân, học sinh, đồng bào các vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang, vùng núi. Toàn huyện hiện 60.150 đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết việc đổi mới phương thức hoạt động, cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện chính sách BHXH, BHYT cũng đã được huyện Lệ Thủy chú trọng. BHXH huyện đã triển khai cắt giảm thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và người lao động trong việc giao dịch, tham gia và hoàn tất các hồ sơ liên quan đến công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Cụ thể, cắt giảm từ 263 thủ tục (năm 2012) xuống còn 32 thủ tục (năm 2017), giảm 231 thủ tục. Việc lập mỗi loại thủ tục cũng được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi cho đối tượng đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.Tổ chức bộ máy BHXH các cấp cũng đã được kiện toàn. Toàn huyện hiện có 108 người tham gia làm đại lý thu BHXH, BHYT, BHTN tại 28 xã, thị trấn và bưu điện huyện.

Có thể nói, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự điều hành và tổ chức thực hiện của ngành BHXH, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả quan trọng. Số đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm không ngừng tăng lên. Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách kịp thời, nhanh chóng; quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm.

Nguyễn Hoàng

 

,