.

Khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

.
08:19, Thứ Tư, 28/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 04/CĐ-UBND gửi thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; xây dựng và triển khai chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đề ra; biểu thị quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân khởi nghiệp sáng tạo, sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ.                      

Các nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và đề nghị các sở, ngành, đơn vị địa phương quyết liệt thực hiện, đó là: Hoàn chỉnh giai đoạn 1 quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, triển khai giai đoạn 2 quy hoạch theo đúng tiến độ đề ra để có kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư; tập trung chăm sóc vụ lúa đông xuân và sản xuất vụ xuân; tiếp tục các giải pháp hỗ trợ, động viên ngư dân đẩy mạnh khai thác thủy sản trên các vùng biển xa, khai thác bền vững, ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp; phát triển đàn gia súc, gia cầm; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn của tỉnh

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm tải trọng phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội; đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp; nắm chắc tình hình đời sống nhân dân sau Tết, dịp giáp hạt.

A.T

 

,