.

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

.
09:35, Thứ Bảy, 03/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành, Uỷ ban MTTQ và đoàn thể trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tích cực tham gia với nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Thông qua mô hình điểm về phong trào thi đua "Dân vận khéo", chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã: Quảng Hoà, Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Hải, Quảng Trung, đã đạt được kết quả rõ nét, tạo sức lan toả sâu rộng và đang được nhân rộng trên địa bàn toàn thị xã.

Đội ngũ cán bộ xã đa số đã phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, vận dụng linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong cách làm nên đã khéo léo vận động nhân dân đồng thuận, chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhiều hộ dân đã đóng góp vật chất, hiến đất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng, hiến đất thổ cư mở rộng các góc cua, đường hẹp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thôn, xóm.

Ông Phan Thế Dầng (xã Quảng Tân) tình nguyện hiến 140m2 đất và tài sản trên đất của gia đình để làm đường xây dựng nông thôn mới.
Ông Phan Thế Dầng (xã Quảng Tân) tình nguyện hiến 140m2 đất và tài sản trên đất của gia đình để làm đường xây dựng nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng nhằm hướng tới xây dựng đời sống người dân vùng nông thôn giảm khoảng cách chênh lệch với đô thị, thị xã Ba Đồn đã triển khai nhiều chương trình hành động liên kết với công tác tuyên truyền, vận động để giúp người dân nâng cao nhận thức, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2014 đến nay, công tác dân vận khéo luôn được duy trì, nhờ đó, nhân dân thị xã tham gia đóng góp số tiền gần 9 tỷ đồng (chiếm trên 11% tổng kinh phí huy động đầu tư) và hàng ngàn ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trong thôn, xóm, cụm dân cư, như: đường làng, ngõ xóm, kiên cố hoá kênh mương, vệ sinh môi trường, nâng cấp nhà văn hoá, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, các công trình đình, chùa, miếu, đền, nhà thờ...

Riêng lĩnh vực làm đường giao thông thôn, xóm và giao thông nội đồng, nhân dân toàn thị xã đã hiến 2.550m2 đất nông nghiệp và trên 5.600m2 đất vườn. Toàn thị xã có 11 hộ hiến cổng hàng rào, 44 hộ hiến 740m hàng rào, 45 hộ hiến trên 1.150 cây các loại với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới.

T.Hiền


 

,