.

Toàn tỉnh có 95 Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn

.
08:30, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 95/159 xã, phường, thị trấn có Ban Tuyên giáo với tổng số 784 cán bộ tuyên giáo tại các địa phương.

    Ban tuyên giáo cơ sở đã tham mưu, giúp cấp uỷ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá-thể thao trên địa bàn tỉnh
Ban Tuyên giáo cơ sở đã tham mưu, giúp cấp uỷ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá-thể thao trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có 624 cán bộ kiêm nhiệm, 288 cán bộ nữ, 32 cán bộ là người dân tộc thiểu số (Lệ Thuỷ 14, Tuyên Hoá 6, Minh Hoá 11 và Bố Trạch 1), 6 cán bộ là người công giáo (Tuyên Hoá 5 và Ba Đồn 1).

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với chính quyền, mặt trận, các ngành, đoàn thể ở cơ sở để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo cơ sở đã tham mưu tổ chức triển khai, quán triệt việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến các chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần ổn định tư tưởng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiền Chi
 

,