.

Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng

.
09:22, Thứ Tư, 24/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, năm 2018, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh sẽ tổ chức cho các cụm, khối thi đua ký giao ước thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua; đồng thời  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc và Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11-6-1948 – 11-6-2018).

Tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ được các khối thi đua chú trọng thực hiện.
Tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ được các khối thi đua chú trọng thực hiện.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 1820/KH-UBND ngày 27-10-2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Để triển khai tốt các nội dung trên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác xét khen cao, khen bậc cao năm 2018; xét khen thưởng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể... và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Nh.V

 

,